ارزیابی واحد های متقاضی دریافت تندیس مفاخر ملی اصتناد

“فرم شماره یک”
“فرم تقاضای ارزیابی واحد های خصوصی و دولتی متقاضی دریافت تندیس مفاخر ملی اصتناد”
متقاضی گرامی ! ضمن ابراز خرسندی از همراهی و حضور شما سروران در همایش سراسری تجلیل از مفاخر ملی اصتناد « برترینهای اقتصاد ، صنعت ، تجارت ، نوآوری و اشتغال دانش محور » ، خواهشمند است به منظور اشراف کامل نسبت به فرایند ارزیابی و همچنین فراهم سازی مستندات و اطلاعات لازم در مسیر تکمیل این فرم ، نکات مندرج در ذیل را با دقت مطالعه نموده و سپس اقدام به تکمیل و ارسال فرم نمایید.
 

1- کلیه اطلاعات لازم مربوط به روند ارزیابی شرکتهای متقاضی و شیوه انتخاب حائزین کسب جایگاه دریافت تندیس مفاخر ملی توسط هیات داوران ، مندرج در سایت eco.bfam.ir را با دقت مطالعه نمایید.
2- اطلاعات فوق در نسخه کاتالوگ PDF نیز بصورت طبقه بندی شده موجود می باشد و شما می توانید برای مطالعه و دانلود نسخه مذکور اینجا کلیک نمایید.
۳- خواهشمند است نسبت به صحت تکمیل مندرجات و آپلود مستندات مورد نیاز دقت لازم را بعمل آورید بدیهی است در صورت عدم ارسال صحیح موارد خواسته شده ، از فرایند حضور در این رویداد حذف خواهید شد.
۴- جهت صحت سنجی نهایی مندرجات فرم و فایلهای آپلود شده ، حد اکثر در روز برگزاری رویداد با نسخه و اسناد اصلی تطبیق می گردد.
۵- به منظور اشراف شما نسبت به مندرجات خواسته شده و جهت سرعت بخشی و اعمال دقت لازم در زمان تکمیل فرم آنلاین ذیل، پیشنهاد می گردد یک نسخه از فرم خام را از طریق کلیک اینجا ، دانلود و چاپ نموده و پس از تکمیل مندرجات با خودکار و تهیه تصویر مدارک مورد نیاز ، اقدام به تکمیل فرم نمایید.
۶- مبلغ 1/930/000 ریال معادل یک صد و نود و سه هزارتومان جهت صرف هزینه های ثبت نام ، ارزیابی و تشکیل پرونده قبل از ارسال نهایی فرم توسط دبیرخانه همایش ، بصورت آنلاین دریافت می گردد که در صورت عدم احراز شرایط دریافت تندیس ، مسترد نخواهد شد.
۷- با عنایت به اینکه لوح و تندیس ، طی تشریفات و مراسم باشکوهی با حضور مسئولین بلند پایه ، مدیران ارشد سازمانهای متولی ، رسانه های خبری و جمعی از پیشکسوتان برگزار می گردد در صورت موفقیت در فرایند ارزیابی و انتخاب به عنوان یکی از مفاخر ملی یا استانی به منظور عدم استفاده از منابع بودجه ملی ، هزینه های برگزاری رویداد از طریق مشارکت دریافت کنندگان تندیس و استفاده از ظرفیت جمعی به تناسب کسب جایگاه ملی یا استانی مبالغ ذیل دریافت می گردد :
الف ) هزینه مشارکت در برگزاری مراسم ملی : مبلغ 25۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل بیست و پنج میلیون تومان
ب ) هزینه مشارکت در برگزاری مراسم استانی : مبلغ مشارکت به تناسب زمان و استان برگزاری به حائزین شرایط اعلام میگردد
۸- دبیرخانه رویداد ضمن حفظ محرمانگی اطلاعات ارسالی متقاضیان حضور در فرایند ارزیابی ، نام و مشخصات شرکتهای متقاضی را منتشر نخواهد نمود و صرفا قبول شدگان در فرایند ارزیابی نهایی و حائزین شرایط دریافت تندیس را به عنوان مفاخر ملی اصتناد در روز همایش بصورت رسمی و رسانه ای اعلام خواهد نمود.

تذکر: به پاس احترام و حمایت از کلیه داوطلبین دریافت تندیس مفاخر ملی (کلیه ثبت نام کنندگان در فرایند ارزیابی همایش اعم از پذیرفته شدگان یا رد شدگان ارزیابی) ، درج مشخصات صنعت ثبت نام شده در ارزیابی ، به عنوان یکی از فعالان حوزه اقتصاد کشور، در دانشنامه سند تحول اقتصاد ملی به صورت رایگان انجام خواهد شد.