شرایط اسپانسری و حمایت از همایش

تصویب حضور اسپـــانسر

مهمترین و ارزشمند ترین محور اجرایی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی با رویکرد تولید ، دانش بنیان و اشتغال در راستای اجرایی سازی سیاستهای توسه اقصتاد ملی ، حاصل تصمیمات و مصوبات مجمع عالی تعامل اصتناد ، علی الخصوص اهداف عالیه شورای تندیس و مدال افتخار به عنوان یکی از بازوهای سیاست گذار و ناظر بر فرایند اجرایی همایشها می باشد که همانا تمرکز بر داوری صحیح و معتبر و ممانعت از روند تندیس فروشی و انتخاب برترینها بر اساس پرداخت هزینه هایی گزاف می باشد. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار گشت که تصمیم گیری جهت بهره گیری از ظرفیتها و خدمات یک یا چند بنگاه اقتصادی به عنوان اسپانسر همایشها را تحت تاثیر گذاشت و اعضای شورا نظارت و دقتی بیش از پیش نسبت به تصویب مرامنامه علمی و اجرایی جهت حضور اسپانسر در رویدادها و فرایندهای ارزش آفرین و مکمل همایشها در این مسیر داشته اند. بر همین اساس ، الگوی اطلاع رسانی به بنگاه های اقتصادی و متقاضیان حمایت از رویداد های اصتناد و شیوه ممیزی، جذب و انتخاب اسپانسر در نخستین همایش تجلیل از مفاخر با رویکرد تولید ، دانش بنیان و اشتغال ، با دقت مضاعف تدوین شد.

برخی از مصوبات انتخاب اسپانسر

* مسئول و رئیس بنگاه اقتصادی متقاضی حمایت از رویداد می بایست شرایط لازم جهت عضویت در شورای سیاست گذاری و راهبردی همایش را داشته و فرایند عضویت حقیقی ایشان قبل از اعلام داوطلبی حمایت کامل شده باشد.

* بنگاه اقتصادی متقاضی حمایت ، می بایست از امتیازات داوری برتری نسبت به مفاخر ملی برخوردار باشد و به عنوان یک واحد حقوقی دولتی ، خصوصی یا مردم نهاد ، حمایت معنوی رویداد را انجام نماید.

* فعالیت بنگاه اقتصادی مذکور بصورت مستقیم در اقتصاد و فناوری کشور نقش پررنگ و ملموسی داشته باشد.

* خدمات و محصولات قابل ارائه بنگاه مذکور می بایست مورد نیاز عموم شهروندان علی الخصوص دیگر بنگاه های اقتصادی خرد و کلان کشور باشد و علاوه بر تامین هزینه های رویداد ، خدمات و محصولات قابل ارائه خود را با شرایطی مناسب در اختیار مفاخر ملی به عنوان فعالان اثر گذار در اقتصاد کشور قرار دهد.

* امتیازات و پروژه هایی که دبیرخانه رویداد به عنوان قدردانی یا تعامل به  اسپانسر ارائه می دهد می بایست در توسعه بازار و افزایش مخاطب بنگاه مذکور موثر باشد.

* به منظور حفظ شان و جایگاه متقاضیان اسپانسری و صیانت از منزلت مخاطبین رویداد ، نسبت به محرمانگی مذاکرات مالی و دریافت حمایت های مورد نیاز ، دقت لازم به عمل آید.

* در صورت عدم تمایل واحد مقاضی حمایت به عنوان اسپانسر ، در مراسم ها و رسانه ها از عناوینی همچون پیشکسوت و حامی رویداد نسبت به واحد متقاضی استفاده گردد.

* جهت بهره مندی از ظرفیتهای علمی ، اجرایی و تخصصی واحد حمایت کننده ، پیشنهادات و نظرات اجرایی واحد متقاضی در شیوه ی برگزاری رویداد به شرط حفظ تعهدات قبلی و عدم نقض سیاستهای کلان اجرایی ، استفاده گردد.

خدمات و امتیازات قابل ارائه به اسپانسر