سمیـنار آموزشی و کارگاه تخصصی در حاشیه همایش

سیاستهای کلان مدیریتی و اسناد پایه تدوین شده جهت مهندسی مدیریت اجرایی موضوع برگزاری سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر تولید ، دانش بنیان و اشتغال، علی الخصوص نخستین همایش تجلیل از مفاخر ملی اصتناد موجبات اجرای بسیاری از فرایندهای مکمل جهت ایجاد و قوام زنجیره ارزش در مسیر حصول به مقاصد عالیه را به همراه داشته است که در این میان ، از مقوله آموزش جهت شناخت مسیر موفقیت اقتصادی و آشنایی با علوم و فنون نوین، می توان به عنوان اهم گزینه های مکمل فوق یاد کرد که در حاشیه هر یک از این سلسله همایشهای ملی، تحت نظارت مجمع عالی اصتناد اجرا می گردد.

سمینار سرعت بخشی به توسعه ملی

از دیرباز ، آموزش و مشاوره کسب و کار به عنوان موضوعی متصل و مکمل در هر صنعت و تجارت مورد توجه و استقبال مدیران، مسئولین و کارمندان سازمانها بوده است ، این مهم در عصر جدید که دانش و نوآوری با سرعتی باورنکردنی در حال تکامل می باشد و شاید با اندکی تامل می توان چنین بیـان نمود که در بســیاری از موارد مفاهیم علم و دانش در عصــر جدید در حال دگردیسی و تغیــیرات بنیــادین می باشــــد بیــش از پیــش دارای اهمـــیت ویــژه شــده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بهره گیری از خدمات ، ماشین آلات و فناوری ها متاثر از این تغییرات ، در هر لحظه در حال به روز رسانی و تغییر در ساختار شده است بدیهی است مقوله ی توسعه و تکامل دانش و فناوری در زمانی که مبحث دانش بنیــان ، فناوری و کسب و کارهای ایده محور پیــش رو باشد از اهمــیتی چند برابر برخـــوردار خواهد شد. در همین راستا و مبتنی بر نیاز سنجی های انجام شده ، تصمیم هیات علمی نخستین همایش ملی تجلیل از مفاخر ملی تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین بر این شد تا به موازات برگزاری همایش ، سمیناری آموزشی متشکل از برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه شناخت سیاستهای اقتصاد مقاومتی مرتبط با سند تحول دولت مردمی با سرفصلهای علمی ذیل برگزار نماید : 

* کارگاه بهینه سازی سیستم های مدیریت سازمانها بر پایه چابک سازی فرایندها
* کارگاه نقش بهره گیری از سامانه های هوشمند و دانش فناوری اطلاعات در جلب رضایت مخاطبین سازمانها
* کارگاه آشنایی با شیوه های اجرا شده و راهکارهای موفقیت بنگاه های اقتصادی دولتی و خصوصی
* کارگاه بررسی زوایای همپوشان علوم ، صنایع و سازمانها در حمایت از فعالان اقتصادی و توسعه اقتصاد ملی
* کارگاه آموزش علـوم مکـمل کسب و کار اعم از حقوق ، مارکتیـنگ ، مدیریت منـابع و سرمایه های انسـانی و …
* کارگاه توصیف مفاهیم مندرج در سند تحول دولت مردمی

مدارک و اعتبارات علمی سمینار

سمینار و کارگاه آموزشی سرعت بخشی به توسعه ملی ، به مدت هشت ساعت در روز بعد از همایش برگزار می گرددکه ارائه کنندگان هر کارگاه آن مشتمل بر اندیشمندان ، اساتید ، سخنرانان و صاحبان برندهای برتر صنعت و فناوری کشور می باشند. صدور گواهی دوره های آموزشی این سمینار مبتنی بر همراهی و حمایت دانشگاه ها ، پژوهشکده ها و دیگر مراکز متولی علم و فناوری کشور و همچنین تعدادی از آکادمی ها و موسسات اعتبار دهی بین الملی با نظارت هیات علمی رویداد، بر غنای ارزشی و علمی این سمینار خواهد افزود.

( علاقمندان جهت کســب اطلاعات بیشــتر و ثبت فرمهای رزرو حضــور در سمیـــنار به سامانه eco.bfam.ir مراجــعه فرمایند )