وحید روحی نیاسر

رئیس کارگروه اقتصاد و اشتغال مجمع اصتناد و مسئول توسعه واحدهای دانشبنیان در همایش

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

مدیر تحقیقات و توسعه شرکت مهندسی تولیدی کوشا فن پارس

عضو انجمن صنفی مدیران

بنیانگذار و مدیرعامل و عضو هیات مدیره

———————————————————————–

کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکسی بایو الکتریکی

دکتری مهندسی مواد بایو متریال

تندیس نخبه اجتماعی و اقتصادی در کمیسیون چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .