این حکم از درجه اعتبار ساقط می باشد

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

این حکم از درجه اعتبار ساقط می باشد

بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری دبیرخانه اجرایی همایش و با توجه به عدم صلاحیت لازم جهت همکاری ، به دستور دبیر کل ، حکم صادر شده در تاریخ یکم اسفند ۱۴۰۱ ابطال گردیده است و هرگونه استفاده از آن پیگرد قانونی دارد.

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .