مهندس محمد رستگاری

مدیر روابط عمومی ستاد حمل و نقل و سوخت کشور

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– مدیر روابط عمومی ستاد حمل و نقل و سوخت کشور

– فارغ التحصیل رشته الکترونیک گرایش فرستنده های تلویزیونی از دانشکده صداوسیما.

– مدیر اطلاعات و برنامه ریزی اداره کل فرستنده های تلویزیونی و اف ام.

– مدیر پروژه P1000 (راه اندازی تعداد ۱۰۴۹ ایستگاه رادیویی و تلویزیونی در سال ۱۳۷۷)

– نویسنده ۹ فیلمنامه پخش شده از شبکه های مختلف سازمان

– انتقال به نهاد ریاست جمهوری از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ با عنوان مدیر روابط عمومی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور

– بازنشسته از سازمان صداوسیما در سال ۱۳۹۲

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .