مهندس کامبیز رسا

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پیشکسوتان وزارت ورزش

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پیشکسوتان وزارت ورزش

– عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری قهرمانان و پیشکسوتان وزارت ورزش

– مشاور عالی مسکن و شهرسازی در اتحادیه تامین نیاز کارگران ساختمانی کشور

– رئیس کارگروه مسکن در انجمن ملی فرهنگ سازی و توسعه اصتناد

– مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه 3 تهران

– عضو هیات مدیره مهندسین مشاور پویش صنعت ساختمان

– عضو هیات مدیره شرکت مهندسی پادیر نیرو صنعت

– مدیر پروژ] طرح های توسعه نفتی و پالایشگاهی

– مدیر پروژه طرح توسعه بیمارستان تامین اجتماعی

– برگزیده جشنواره های انتخاب تعاونی برتر ، مدیریت ، کارآفرینی

.«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .