دکتر علی اکبر زراعتگر

مدیر گروه هنر و زیبایی شناسی مرکز تحقیقات صدا و سیما

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– مدیر گروه هنر و زیبایی شناسی رسانه مرکز تحقیقات صدا و سیما

– مدیر اداری معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و نظارت

– دبیر کمیته تخصصی مشاغل برنامه ریزی سازمان

– جانشین فرماندهی پایگاه ستاد بسیج معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و نظارت

– مشاور اداره کل منابع انسانی صدا و سیما

– مدیریت تامین نیروهای انسانی ( غیر رسمی های سازمان )

– معاون اداری مالی شبکه جهانی جام جم

– مشاور فرهنگی استاندار قم

– نماینده سازمان صدا وسیما در بانکهای طرف قرارداد 77 تا 82

– مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

– مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

– عضو فعال گردان عاشورا از 72 تا کنون

– کارشناس ارشد جمعیت شناسی

– دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی در مرحله پایان نامه و دفاع

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .