دکتر علی اصغر تباوار

رئیس دانشگاه بین المللی چابهار، هیات علمی دانشگاه سیستان

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– رئیس دانشگاه بین المللی چابهار

– مدیر مرکز رشد

– معاون پژوهشی و فناوری اطلاعات دانشگاه

– عضو تیم رباتیک هوایی مکران

– عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

– دکترای بازاریابی

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .