دکتر محمود صیدانلو

مدیرکل سابق ورزش های همگانی کشور،رئیس سابق فدراسیون

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

-مدیرکل ورزش های همگانی کشور

– رییس فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی

– سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

– مدير كل فرهنگي سازمان تربیت بدنی

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .