مهندس بهزاد نوشادی مقدم

رئیس کمیته تکواندو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– رئیس کمیته تکواندو فراکسیون ورزش

– دبیر کمیته ورزش های رزمی

– کارشناس کمیته امور ویژه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

* رئیس اتاق فکر و تخصص ورزش در تالار ملی فکر و تخصص

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .