مهندس محمد شجاعیان

مدیرعامل خبرگزاری مهر، مدیرعامل اسبق خبرگزاری تسنیم

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– مدیرعامل خبرگزاری مهر

– مدیرکل تولید و توزیع محتوای معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما

–  مدیرعامل خبرگزاری نسیم

– عضو هیئت‌ مدیره گروه رسانه‌ای مهر 

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .