مهندس مهدی گیوه کی

مدیرمسئول روزنامه جام جم، مدیرکل سابق مجمع تشخیص

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– مدیرمسئول روزنامه جام جم 

– مديركل فضاي مجازي و شبکه‌های اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت

– معاونت رسانه سازمان فضاي مجازي سراج

– مدير رسانه سازمان فرهنگي هنري شهرداري

– مديركل اخبار ويژه خبرگزاري فارس

– دبير فرهنگي روزنامه جوان

– سردبيرجوان آنلاين

– فعاليت در كليه سطوح خبرنگاري و روزنامه‌نگاري در خبرگزاری‌های ايسنا، مهر، روزنامه جوان و هفته‌نامه صبح

– كارشناسي ارشد رشته مطالعات فرهنگي

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .