دکتر محمد سیدا

رئیس انجمن تقویت حافظه ایران، بنیانگذار یادگیری نوین

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– رئیس انجمن تقویت حافظه ایران

– مدرس تندخوانی و مربی تقویت حافظه

– ملقب به مرد حافظه ايران و يكي از مردان برتر حافظه جهان

– عضو اتاق فکر سوئیس

– سردبیر و مدیر تحریریه ماهنامه ذهن‌برتر

– از بنیانگذاران روش‌های نوین یادگیری و حافظه برتر در ایران

– فوق لیسانس مکانیک از دانشگاه تهران

– دارنده رتبه اول مقاله تقویت حافظه را در بین ۷۴ کشور 

 – دریافت دکترای افتخاری از کوین مارک ترودو رئیس انجمن تقویت حافظه آمریکا

«+++++++++++++++++»

عضوهیات علمی وشورای سیاستگزاری بنیان فناوران و ایده پردازان

عضوهیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .