مهندس بهروز فروتن

بنیان گذار صنایع غذایی بهروز نیک، کار آفرین برتر

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– بنیانگذار صنایع غذایی بهروز نیک

– دارنده بیش از ۴۰۰ لوح و تندیس ایرانی و خارجی 

– عنوان قهرمان قهرمانان صنعت غذا در کشور

– ساماندهی بیش از ۹ کنگره ملی صنایع غذایی 

– بنیانگذار مرکز تحقیقات غذایی ایران 

– کارآفرین برتر

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو افتخاری هیات داوری و ممیزی همایش

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .