دکتر سید محمد جعفری

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و واردات اتاق بازرگانی ایران

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و واردات اتاق بازرگانی ایران

– عضو هیأت نمایندگان دوره ششم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران

– رئیس کمیسیون بازرگانی، امور گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی مازندران

– عضو هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

– رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران

– عضو شورای روسای کمیسیون های اتاق بازرگانی ایران

– رئیس دبیرخانه اجرایی فراکسیون حمایت مجلس شورای اسلامی

– رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور

– عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل هلدینگ مدیریت توسعه (گروه توسعه ملی)

– رئیش شورای سیاستگذاری جشنواره ملی برند محبوب

– رئیس کمیته علمی اجلاس سراسری رضایتمندی مشتریان

– مشاور سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

– مشاور عالی مجمع متخصصین ایران

– عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی مرکز مازندران

– کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

– کارشناس ارشد حقوق بین الملل

– دکتری مدیریت کسب و کار (گرایش استراتژیک)

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .