دکتر مهدی عرفاتی

سرپرست و عضو هیأت ‌مدیره خبرگزاری ایسنا

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– سرپرست و عضو هیأت ‌مدیره خبرگزاری ایسنا

– سرپرست و عضو هیأت‌مدیره خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

– دبیر شورای‌ اطلاع رسانی‌ دولت‌

– مدیرمسئول روزنامه جام جم 

– مدیر مسئول و سردبیر روزنامه جام جم

– معاون خبر روزنامه فرهیختگان

– سردبیر خبرگزاری‌ نسیم

– سردبیر خبرگزاری دانشجو

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .