دکتر علی عباسی لرکی

دبیر اجرایی همایش

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– مشاور وزیر نفت

– مدیرمسئول نشریه اقتصاد مقاومتی ایران فردا

– دبیرکل انجمن فرهنگ سازی و توسعه اقتصاد مقاومتی کشور

– رئیس هیات مدیره شرکت افتخار بسیج خوزستان

– فرمانده حوزه مقاومت بسیج وزارت نفت

– موسس صندوق قرض الحسنه بسیجیان و ایثارگران شهید تندگویان وزارت نفت

– رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس شرکت ملی نفت ایران

– دبیر صنعت حفاری

– عضو هیات مدیره شaرکت نگار نصر بنیاد تعاون بسیج کشور

– دبیر کنگره وزیران و پانزده هزار شهید دولت

– کارشناسی ارشد شیمی بهره برداری از منابع نفت

– دکترا DBA موسسه وابسته به آموزش آلی

– تدوین کتاب HSE

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .