دکتر هاله بختیار

مشاور سازمان انرژی اتمی، دارای نشان ریاست جمهوری

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– مشاور سازمان انرژی اتمی

– دکترای مهندسی سیستمهای انرژی

– عضو هیئت مدیره هولدینگ دانش بنیان معدنی گنج آفرین

– دارای نشان پژوهش درجه 3 ریاست جمهوری

– عضو هیئت مدیره شرکتهای دولتی و خصوصی طی سالهای 78 الی 90

«+++++++++++++++++»

* عضو افتخاری هیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .