حجت الاسلام شریفی صادقی

مدیر موسسه علمی و فرهنگی تمدن علوی

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– مدیر موسسه علمی ـ فرهنگی تمدن علوی

– خطیب برجسته کشور

– محقق ، پژوهشگر و ارائه خطبه های ارزشمند حوزه صبر و بردباری

– پژوهشگر ، محقق و میهمان بسیاری از برنامه های تلویزیونی حوزه جوان و دین

– محقق و پژوهشگر حوزه روابط اجتماعی و میهمان ویژه جهت ارائه راهکارهای ایجاد روابط اجتماعی در برنامه های سیما

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .