دکتر غلامرضا خواجه سروی

مشاور عالی وزارت اقتصاد،عضو هیات علمی دانشگاه

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– مشاورعالی وزیر اقتصاد

– عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ( ع )

– استاد دانشگاه

– مدیرعامل موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

– معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت  علوم

– مدیرکل دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی 

– معاون پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی 

– معاون پژوهشی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق

– مدیر دفتر نظارت و ارزیابی پژوهشکده مطالعات راهبردی 

– مدیر دفتر نظارت و ارزیابی تحقیقات پژوهشکده مطالعات راهبردی به مدت 2 سال

– معاون اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به مدت 19 ماه

– مدیر بخش پژوهش مرکز اسناد انقلاب اسلامی به مدت 3 سال

– رئیس کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای معاونت فرهنگی و اجتماعی

– رئیس کمیته ارزیابی عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی

– مدیر گروه حقوق سیاسی در مرکز اسناد انقلاب اسلامی

– سردبیر فصلنامه دانشگاه اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

– مدیر بخش اندیشه سیاسی دفتر مطالعات سیاسی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق

– رئیس کمیته تدوین و بازنگری آئین نامه های دانشجویی وزارت علوم

– رئیس کمیته فرهنگی و مناسبت های وزارت علوم

– رئیس گروه علمی امام خمینی و انقلاب اسلامی در دومین جشنواره بین المللی فارابی

– مشاور وزیر در امور فرهنگی و دینی (سازمان تبلیغات اسلامی)

«+++++++++++++++++»

– عضو هیات مؤسس انجمن علمی مطالعات انقلاب اسلامی

– عضو ثابت شورای فلسطین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورا

– رئیس شورای راهبردی گروه مطالعات جهان اسلام و آموزش عالی

– رئیس شورای پژوهشی معاونت فرهنگی و اجتماعی

– دبیر ستاد اقامه نماز وزارت علوم

– دبیر عالی جشنواره وحدت حوزه و دانشگاه

– عضو کمیته پدافند غیر عامل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«+++++++++++++++++»

– مدرس مقطع دکترا دانشگاه عالی دفاع ملی – جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون برانداز

– مدرس مقطع دکترا دانشگاه امام صادق (ع) – مسائل سیاسی ایران معاصر

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .