دکتر امیر خجسته

نماینده ادوار مجلس، رئیس کمیسیون شوراها

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– نماینده منتخب مردم حوزه همدان، فامنین و قهاوند در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی

– نماینده مردم در اولین دوره شورای اسلامی از شهر همدان (نایب رئیس و سخنگوی شورا)

– رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

– رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس

– نائب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

سوابق و فعالیت ها :

– رئیس دانشگاه فرهنگیان

–  رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

– دروس خارج فقه و اصول، استاد امام خامنه ای

–  کارشناسی ارشد الهیات و ادبیات عرب

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .