دکتر رحمت الله نوروزی

نماینده مجلس، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– نماینده مردم شریف گلستان علی آّباد کتول در مجلس شورای اسلامی

– نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

– دبیر دوم کمیسیون تلفیق – سال دوم

– عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی – سال دوم

– عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی – سال اول

– عضو کمیسیون تلفیق – سال اول

«+++++++++++++++++»

– نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول در دوره نهم مجلس شورای اسلامی (۹۱ تا ۹۵)

* عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

* نائب رییس فراکسیون ورزش و جوانان

* عضو فراکسیون میراث فرهنگی – گردشگری

* عضو فراکسیون فرهنگیان

* عضو هیئت رییسه فراکسیون فرهنگیان

– مدیر کل کار و امور اجتماعی استان گلستان (۸۸ تا ۹۰)

– مشاور دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی

– عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی (۹۶ تا کنون)

– رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان علی آباد کتول (۸۵ تا ۸۷)

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان (۸۷ تا ۸۸)

«+++++++++++++++++»

دانشجوی مقطع دکتی در رشته روابط بین الملل

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .