دکتر غلام رضا منتظری

نماینده مجلس، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– نماینده گلستان (آق قلا / گرگان) در مجلس شورای اسلامی

– نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی

–  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان(۸ سال)

–  مدیرکل نمونه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دو سال متوالی (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲)

– عضو و دبیر کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در استان گلستان

– عضو انجمن علمی تاریخ پژوهان ایران اسلامی

– عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه های استان گلستان

– نماینده وزیر محترم علوم تحقیقات در نشریات دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

– ریاست سازمان بسیج هنرمندان کشور(از تابستان ۱۳۹۴- تابستان ۱۳۹۶)

–  ریاست بسیج اساتید استان گلستان (از بهار ۱۳۹۷ تا تابستان۹۸)

–  مدیرگروه معارف اسلامی دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی

– تدریس در دانشگاه های دولتی، آزاد و غیرانتفاعی

– عضو سابق هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴

– عضو سابق هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ( نیمه وقت – ۲ سال)

– مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

–  مدیر گروه های معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۳ (گیلان، گلستان و مازندران) – به مدت ۳ سال

– عضو هیات علمی دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی استان گلستان(گروه معارف)

– تدریس در کارگاه “اخلاق حرفه ای” برای مراکز صنعتی و اقتصادی کشور

– . معاون فرهنگی بسیج اساتید دانشگاه های استان گلستان و مازندران(۳ سال)

–  دبیر شورای فرهنگ عمومی استان گلستان (۵ سال

«+++++++++++++++++»

دکترای فرهنگ و تمدن اسلامی

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .