دکتر صدیف بدری

نماینده مجلس، نایب رئیس کمیسیون عمران

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– نماینده مردم شریف اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) در مجلس شورای اسلامی

– نایب رئیس کمیسیون عمران 

– نایب رئیس دوم کمیسیون عمران – سال دوم

– عضو کمیسیون عمرانی ارشد مهندسی عمران، سازه – سال اول

– عضو و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس دهم

– شهردار اردبیل

– رئیس سازمان راه و شهرسازی استان اردبیل

– مدیر کل اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل

– عضو هیات مدیره و دبیر سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی

– معاون معماری و شهرسازی شهرداری منطقه ۲ کلانشهر تبریز

– کارشناسی ارشد مهندسی عمران، سازه

.«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شوراهای سیاستگزاری و راهبردی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .