مهندس عبدالجلال ایری

نماینده مجلس، سخنگوی کمیسیون عمران

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– نماینده مردم شریف گلستان (بندر ترکمن / بندر گز / کردکوی) در مجلس شورای اسلامی

– سخنگوی کمیسیون عمران

– كارشناس دفتر مطالعات جامع و نظارت در معاونت طرح و برنامه وزارت جهادسازندگی (دفترمركزی)

– همکاری درتهیه برنامه پنچ ساله دوم و سوم وزارت جهادسازندگی

– كارشناس مشاور معاون وزیر جهادسازندگی در حوزه معاونت طرح و برنامه‌ وزارت جهاد (دفتر مركزی)

– كارشناس شهرداری تهران درحوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران (ساختمان ایرانشهر) واحد کنترل پروژه

– عضو کمیته تخصصی شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور.

– مدرس دانشگاه

– ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

«+++++++++++++++++»

– ارشد شهرسازی ،گرایش برنامه‌ریزی شهری وتوسعه منطقه‌ای

– دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری وتوسعه منطقه ای

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .