دکتر داود منظور

رییس سازمان امور مالیاتی کشور

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– رییس سازمان امور مالیاتی کشور

– قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی و امور مجامع شرکت مادرتخصصی توانیر (۱۳۹۷-۱۳۹۳)

– معاون وزیر نیرو در برنامه‌ریزی و امور اقتصادی (۱۳۹۰-۱۳۸۸)

– معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی (۱۳۹۲-۱۳۹۱)

– معاون برنامه ریزی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری (۱۳۹۱-۱۳۹۰)

– معاون برنامه‌ریزی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری (۱۳۹۱-۱۳۹۰)

– مشاور اقتصادی وزیر نیرو (۱۳۹۳-۱۳۹۲)

– دبیر کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران

– نماینده کشور در شورای جهانی انرژی ( از سال ۱۳۸۵ تاکنون)

– مشاور رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۳-۱۳۹۲)

– دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران (۱۳۷۹)

– کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق(ع) (۱۳۶۹)

«+++++++++++++++++»

* عضو اصلی شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو اصلی شورای سیاستگزاری وهیات علمی سلسله همایشهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

* رئیس شورای داوری و ممیزی رویداد

* عضو شورای تندیس و مدال افتخار

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .