دکتر لاله افتخاری

نماینده ادوار مجلس، رئیس فراکسیون نخبگان

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– نماینده مجلس شورای اسلامی در سه دوره هفتم، هشتم و نهم

– موسس و رئیس فراکسیون حمایت از مخترعان، نخبگان و اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم، هشتم و نهم)

– عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

– موسس و رئیس فراکسیون، عترت (ع) و نماز مجلس شورای اسلامی در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم

– موسس و رئیس فراکسیون دفاع مقدس مجلس شورای اسلامی (دوره نهم)

– رئیس هیئت امناء کانون همبستگی و اتحادیه بین المللی فرزندان شهدا

– عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری

– عضو شورای فرهنگی-اجتماعی زنان کشور

– موسس وعضو هیأت امناء اتحادیه جهانی زن مسلمان

– رئیس ادواری اجلاس بانوان عضو پارلمان‌های کشورهای اسلامی

– رئیس کمیسیون عالی بسیج ورزش بانوان کشو

– رئیس کمیته بانوان جبهه پیروان خط امام و رهبری

– عضو مجمع عالی بسیج کشور

– نائب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس

«+++++++++++++++++»

* عضو افتخاری هیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .