دکتر فرنام لرستانی

دبیر کل سلسله رویدادهای یکپارچه مجمع عالی اصتناد

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– دبیرکل سلسله رویدادهای یکپارچه ارزیابی عملکرد واحدها و تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

– دبیر اجرایی مجمع عالی تعامل و هم افزایی اصتناد

– دبیرکل بنیان فناوران ، ایده پردازان و متخصصین کشور

– دبیر اجرایی انجمن فرهنگ سازی و توسعه اقتصاد مقاومتی کشور

– رئیس و موسس تالار ملی فکر و تخصص ایران

– رئیس شورای سیاستگزاری مرکز نیروی انسانی تخصصی ایران

– مدیر روابط عمومی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور

– معاون راهبردی گروه متخصصین ایران

– مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات ریاست جمهوری آیت الله رئیسی در کشور

– مسئول سامانه دولت مردمی آیت الله رئیسی

– دبیرکل ائتلاف جوانان انقلابی کشور در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی

– دبیرکل ائتلاف یکپارچه متخصصین و مدیران شهری کشور در انتخابات 1400

– دبیر کنگره انتخابات حزب اسلامی قانونی

– معاونت راهبردی و دبیراجرایی رویداد جایزه بزرگ اختراعات ایران

– رئیس کمیته اجرایی همایش ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان کشور

– دبیرهمایش ملی و نمایشگاه امنیت بانکداری الکترونیک

– مسئول و ناظر برگزاری همایش ملی مدیریت سلامت و بهداشت

– نویسنده کتاب معجزه

– نویسنده کتاب پلاک سلوک

– نویسنده مجموعه کتابهای شعر نماز کودکان

– کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

– دکترای مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه

«+++++++++++++++++»

* عضو اصلی شورای راهبردی

* مسئول نظارت بر هیات علمی سلسله رویدادهای مجمع عالی اصتناد

* مسئول نظارت بر عملکرد هیات داوری و ممیزی رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .