معرفی اجمال مرکز

با نگاهی کوتاه به سرعت باورنکردنی تغییر و پیشرفت درتمامی رسته های صنعتی ، صنفی ، بازرگانی و زندگی شهروندی در عصر حاضر می توان مقوله نوآوری را در کنار هر یک از شاخه های دانش ، اقتصاد ، کسب و کار و معیشت مردم جهان به عنوان یکی از مهمترین و اثرگذارترین پارامترهای توسعه و رشد ملاحظه نمود.

همچنین رشد بسیط شیوه تفکر و نگرش افراد نسبت به تسهیلگری در امور و تغییر در ساختار سنتی فرایندها در ابعاد گوناگون و تصور بدیهی جهت وجود و امکان دگرگونی در فرایندها ، ابزارها ، لوازم ، رفتارها و الگوهای مدیریت پیامدی جز نوآوری و ارائه راهکارهای نوین در امور نداشته است.

نوآوران دنیا با عناوینی ارزشمند و فاخر اعم از مخترع ، ایده پرداز ، استارتاپ ، کسب و کارهای نو و … به عنوان یکی از مهمترین بازوهای مقتدر در هر عرصه ای به زیبایی و دقت می تازند و در مسیر گذشته به سوی آینده ، بر دوش صنعت سنتی و اجدادی ، خاک تحول بر جای می گذارند.

در کشور ما نیز به پاس توجه و حمایت های ویژه مسئولین ، بستر فعالیت و توسعه ی نوآوران روز به روز در حال بهبود و گسترش می باشد که توجه ویژه سازمانهای مختلف به مراکز نوآوری ، مراکز رشد ، پارکهای علم و فناوری ، صندوقهای حمایت و … از یک سو و تشکیل تشکل های مردم نهاد و انجمنهای مختلف صنفی و اجتماعی با محور ارائه خدمات حمایتی و هم افزایی از ایشان ا از سوی دیگر می توان به عنوان تصدیقی بر این گفتار شمرد.

پیرو دستاوردهای عملیاتی پژوهشکده مطالعه ، تحقیق و مستندسازی داده ها و دستاوردهای دانش محور ( پویه ) ، در بنیان فناوران و ایده پردازان و متخصصین در مسیر به روز رسانی شیوه مدیریت ، الگوهای کشف استعدادها نوآوری ، تقویت و پشتیبانی از ایده ها و طرح های مفهومی و اجرایی ، مسائل و چالشهای پیش رو ، کشف ، طبقه بندی و تحلیل گردید و مبتنی بر مسائل موجود ، اقدامات سازمانی و اجرایی جهت تاسیس کانون هم افزایی و هم اندیشی مخترعین ، ایده پردازان و نوآوران ایران با عنوان اختصاری مرکز مانا ، با هدف و ماموریت سازمانی حل و سبک سازی مسائل مندرج در ذیل تاسییس گردید :

مسئله :

تعدد و پراکندی نهادهای خصوصی و دولتی و مردم نهاد فعال در حوزه حمایت از نوآوران

عدم همسویی و یکپارچگی میان نهادهای مذکور و سردرگمی نوآوران جهت انتخاب یک یا چند مجموعه جهت همکاری و اخذ حمایت

عدم وجود الگویی مدون علمی جهت شاخه سازی رسته ها و درجه بندی نوآوران

عدم وجود ساختاری مدون جهت ارزیابی تخصصی ، رتبه بندی طرح های نوآورانه ، اختراعات و ایده های استارتاپی  …

چند گانگی الگو یا ساختارهای ممیزی هر سازمان و مجموعه و سردرگمی نوآوران جهت تعیین سطح خود و طرح های ارائه شده

نبود مرکزی واحد جهت هدایت نوآوران به سمت و سوی ارائه طرح های هدفمند و مورد نیاز بازار

فقدان بستری مناسب جهت همفکری و هم افزایی میان صاحب ایده و اختراع جهت به اشتراک گذاری تجربیات و تعالی ایده ها

فقدان بستر هدایت نیاز بازار و عارضه ها به سمت ایده پردازان و دریافت و ممیزی طرح ها جهت انتخاب بهترین طرح

عدم توان توجیهی بسیاری از نوآوران در حوزه مستنند سازی طرح توجیهی و اقتصادی برای جذب سرمایه گذار

عدم بستر مناسب جهت همسویی نوآوران با متخصصین و مشاوران به منظور ایجاد تیمهای آماده تجاری سازی نوآوری

نیاز جامعه ی نوآور به پلتفرم و فرم های از پیش آماده شده جهت سهولت در طبقه بندی اطلاعات

نیاز کشور به مرکزی جهت هدایت کودکان ، نوجوانان و دیگرعلاقمندان به حوزه نوآوری بصورت تخصصی

عدم وجود تشکلی واحد و همگرا از مدیران ادوار نهادهای مختلف حمایت کننده و تامین کننده نیازهای صنفی و اداری نوآوران

در همین راستا مرکز مانا به عنوان بزرگترین و جامع ترین سازمان خصوصی با فعالیت مستقیم جهت ارائه راهکارعملیاتی نسبت به مسائل و مشکلات صدرالاشاره ، با بهره گیری از ظرفییت علمی و تخصصی بسیاری از دانشگاههای داخلی و خارجی و تجربیات تخصصی اساتید دانشگاهی و پیشکسوتان حوزه نوآوری و اختراع اقدام به ارائه لیست ماموریت سازمانی ، چشم انداز بلند مدت خود مبتننی بر خدمات و محصولات خود نسبت به جامعه مخاطب نمود و با تشکیل و تاسیس خانه های فکر با زیرگروه های طبقه بندی شده با عنوان اتاقهای فکر در هر خانه بستر حمایت ، گسترش و توسعه ی این قطب علمی و اقتصادی کشور را فراهم نموده است.

روند توسعه و گسترش

توصیف جامع چگونگی ایجاد و توصیف مراحل توسعه و گسترش مرکز مانا و واحدهای زیرمجموعه ، از بدو تاسیس تا کنون همراه با ضمائم مورد نیاز اعم از اسناد امکان سنجی ، اسناد اقتصادی ، آیین نامه داخلی ، نمودار زمانی و .. در سایت تخصصی مرکز مانا ، جهت استحضار تقدیم حضور می باشد.

 • توسعه و نهادینه سازی نظام شایسته سالاری در حوزه مخترعین و ایده پردازان
 • بهره برداری اصولی از توان و ظرفبت ارائه ایده های نوین در جامعه نوآوران
 • ارزشگذاری و تقدیر از حامیان ، همراهان ، فعالان و صاحبان کسب و کارهای نوین و ایده محور ، نوآورانه
 • شناسایی، جذب ، هم افزایی و تجمیع ظرفیتهای  نخبگان ، مخترعین ، نوآوران  و ارگانهای مرتبط با هدایت و حمایت مراکز استارتاپی و صنایع مبتنی بر ایده در کشور
 • متمرکز سازی فعالیتهای مرتبط با امور نوآوری و فناوری به منظور جلوگیری از موازی کاری های موجود
 •  تعریف و تنظیم روابط مورد نیاز میان مراکز متولی نوآوری با بهره مندی از سایر ظرفیتهای بخشهای خصوصی و دولتی
 • ایجاد مفاهیم، روش ها و ابزار های پویا متناسب با علم روز جهانی در راستای ارتقاء  فعالیت های حقیقی و حقوقی مرتبط با اختراعات و استارتاپها در کشور
 • هدایت و حمایت از دستاورد های فکری نو آوران و ایده پردازان به سمت متخصصین حاضر در مرکز ناتا (مرکز هم افزایی نیروهای انسانی علمی تخصصی و صاحبان مهارتهای فنی و تجربی ) براساس علوم مدیریتی و تجربی استارتاپهای دنیا
 • کشف استعدادها ، پرورش و هدایت و تعالی تفکر نیروهای ایده پرداز و نوآور  در آکادمی متخصصین ، نوآوران ، مخترعین و فناوران بین الملل ( آکادمی ادراک )
 • هدایت ، مشاوره و همراهی علاقه مندان و فعالین عرصه استارت آپ و نوآوری در مسیر توسعه ی کسب و کار و فناوری از طریق اخذ مشاوره از کلینیک مشاوره ثبت ، تاسیس ، نگهداری ، بهبود و توسعه کسب و کار ( کلینیک مشاوره بسط )
 • ایجاد فضاهای مبتنی بر خرد جمعی با بهره گیری از مشاوره ، تجربه و سوابق برترینهای هر حوزه در چارچوب و شاکله اصلی مدیریت بنیان تحت عناوین هیات یا شوراهای تخصصی
 • اشاعه فرهنگ کسب و کار مبتنی بر نوآوری و ایده های هدفمند در مسیر راه اندازی ، حمایت و هدایت  استارتاپها و تاسیس جمعیت استارتاپ های ایران متشکل از ظرفیت های تجاری و نبوغ راهبردی ایشان
 • استعداد یابی ، تربیت ، آموزش ، حمایت و هدایت ایده پردازان و مخترعین کشور و تجمیع این پتانسیل ها در مجموعه ای تحت عنوان چهره های ماندگار نوآوری ایران
 • ایجاد بستر و فرهنگ سرمایه گذاری هدفمند و افزایش بازده سرمایه گذاری از طریق متناسب سازی بازار با نوآوری ها از طریق استاندارد سازی و تضمین برنامه های اقتصادی و ترقیب افراد جامعه جهت به اشتراک گذاری منابع اقتصادی و پس اندازهای خرد در مسیر راه اندازی و حمایت از استارتاپ ها و اعتماد سازی در سرمایه گذاری حوزه نوآوری و … در نهایت  همسویی با کنسرسیوم ایده دانش و اقتصاد سرمایه گذاران فناوری و شتابدهندگان نوآوری جهش
 • خدمات شناسایی ، هویت بخشی و صدور شناسنامه شغلی و گواهی معتبر فعالیت به استارتاپها ، ایده پردازان و مخترعین
 • معرفی نوآوران به مشاوران و منتورهای باتجربه
 • تولید و تدوین اسناد پایه جهت معرفی نوآوری
 • خدمات ثبت مالکیت فکری و صنعتی
 • خدمات ثبت اختراع و طرح های مفهومی
 • خدمات هدایت عارضه های طبقه بندی شده به عنوان مشتری به ایده پردازان و مخترعین
 • خدمات آموزش روشهای علمی ارائه ایده های هدفمند و کاربردی
 • معرفی نوآوران به متخصصین حوزه های مختلف مرتبط با کسب و کارهای نوپا و بازرگانی
 • تدوین طرح توجیهی اقتصادی کار ( بیزنس پل ) و معرفی به واحدهای شتابدهنده و سرمایه گذار
 • معرفی ایده و اختراع به متقاضیان هدفمند و بازار هدف
 • راه اندازی و مدیریت اتاقهای فکر تخصصی مشترک با سازمانهای دولتی و مردم نهاد و خصوصی
 • خدمات برندینگ افراد نوآور و دستاوردهای نوآورانه با بهره گیری از ظرفیتها و رسانه های ملی
 • هدایت نوآوران جهت دریافت تسهیلات تولید طرح مفهومی
 • و …

مخترعین :

مخترع  کسی است که چیز تازه‌ای می‌سازد یا راه تازه‌ای برای به کارگیری روش‌های قدیمی پیدا می‌کند. به چیزی که مخترع می‌سازد، اختراع می‌گویند.درواقع همهٔ چیزهایی که انسان ساخته است، مخترعی داشته‌اند نظام‌های حقوقی، تعاریف متفاوتی از مخترع ارایه نموده‌اند: از نگاه بنیان ، مخترعین کسانی هستندکه اولین بار در ذهنشان راه حل مشکل خاص ظهور کرده و آن را  به صورت محصول یا فرآیندی تجسم مادّی بخشیده‌اند.

ایده پردازان :

به افراد صاحب ایده، ایده‌پرداز می‌گویند و منظور از ایده پردازی، تفکر همراه با ابتکار ،کشف  ،خلاقیت  ( تفکر خلاق ) همراه با بارش مغزی ، مهارت و توانمندی هایی است.طرح یک ایده، با توجه به ماهیت ذهنی آن، می‌تواند فارغ از هر گونه قید و بندی صورت پذیرد. اما برای عملی کردن آن، باید به بسیاری از این محدودیتها مثل قوانینی فیزیکی، حقوقی و … توجه کرد. ایده پردازی خلق کردن یا به وجود آوردن به نوعی فرآیند ذهنی است که مسئولیت تولید ایده ها و مفاهیم جدید و یا ارتباط بین این ایده ها و مفاهیم را به عهده دارد.

دانشجویان:

از آنجایی که سهم عمده ای از متخصصین آینده ی جامعه ، دانشجویان امروز هستند و نظر به اینکه شکل گیری  رابطه میان دانش و مهارت کاربردی در مرحله دانشجویی  بسیار ارزشمند تر می باشد ، همچنین با عنایت موضوع  بهره گیری از دانش و تخصص به منظور کاریابی و کارآفرینی نیز در این قشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، دانشجویان از جمله مخاطبین ارزشمند و حائز توجه بنیان محسوب می گردند.

نخبگان و تیزهوشان :

کلیه دانش آموزان و دانشجویان برتر در مقاطع و حوزه های مختلف ، صاحبان مقام المپیادها و مسابقات مختلف ، پذیرفته شدگان در جمعیت های نخبگان و تیزهوشان ، نفرات برتر مدارس و آموزشگاهها در این قشر لحاظ شده اند و بنیان بر اساس استعدادهای بالقوه و بالفعل این افراد ، به روشهای مختلف سعی در بکارگیری این افراد و بهره مندی از استعدادهای ایشان در فرایندهای خلق نوآوری و فناوری داشته است.

علاقمندان به نو آوری و ایده پردازی :

از آنجایی که سهم عمده ای از استعداد های ناشناخته در قشر عمومی افراد جامعه نهفته است و با توجه به اینکه در بسیاری از افراد به دلیل علاقه و ممارست در حوزه ای خاص ، شاهد تبلور استعداد و تخصص می گردیم ، بستر استعداد یابی ، علاقه یابی ، آموزش ، مشاوره و همراهی بنیان برای علاقمندان به نوآوری و ایده پردازی نیز در مقاطع مختلف سنی و تحصیلی فراهم گردیده است.

کودکان و نوجوانان علاقمند و مستعد:

کشف استعداد و علاقمندی ها ، آموزش بنیادین و اصولی کودکان و نوجوانان در مسیر هدایت به سمت نوآوری و ایده پردازی و همچنین آموزش فنون و دانشهای مکمل جهت اشراف کودکان و نوجوانان به مدیریت سیستم ها و  کارآفرینی در مشاغل و تخصصهای مختلف همراه با پرورش متخصص در همه ابعاد اعم از  امور حقوقی ، روشهای سخنرانی ، آداب معاشرت در کار ، رفتارهای تیمی و … موجب اهمیت ویژه ی این قشر را فراهم آورده است.

استارت اپ ها :

استارت آپ را یک تجارت نوپا در قالب یک کمپانی، شراکت ، همکاری تیمی یا سازمان موقت می باشد که بر پایه ی ایده و نوآوری  در پی ایجاد و راه‌اندازی یک مدل تجاری جدید در زمینه‌ی خاصی است. نوآوری  شاخصه‌ی اصلی یک  استارت آپ می باشد و اگر چه  در باور عمومی، استارت‌آپ‌ها معمولا ماهیتی مرتبط با فناوری دارند؛ اما این موضوع همیشه صحت نداشته و فی الواقع  درونمایه‌ی استارت آپ را می توان در جاه طلبی مبتنی بر نوآوری و تلاش برای رشد در سطح جهانی تعریف کرد. باید متذکر شد سهم عمده ای از توجه و تلاش بنیان جلب مشاوره جهت راه اندازی ، آموزش ، مشاوره علمی ، هدایت و حمایت از استارت آپها در مسیر توسعه پایدار و ارتقاء سطح فناوری در عرصه بین الملل می باشد.

تشکل های مخترعین ، نوآوران و نخبگان:

به مجموعه ها ، جمعیت ها ، انجمنها و سازمانهای مردم نهادی که با محوریت گردآوری ، ارائه خدمات ، حمایت و بهبود شرایط مخترعین ، ایده پردازان ، تیزهوشان و به تعریف کلی نخبگان ملی و بین المللی در حال فعالیت هستند و همچنین دانشگاهها و مراکز آموزشی که دارای مخاطبین دانش پژوه و دانشجو می باشند تشکلهای نخبگان اطلاق می گردد که یکی از اهداف عالیه بنیان در مسیر نیل به مقصد آرمانی  یکپارچه سازی خدمات و فضاهای رشد حوزه ی نوآوری و فناوری بین المللی ، هماهنگی ، هم افزایی و عقد تفاهم نامه همکاری با تشکلهای نخبگان می باشد..

مراکز همکار محور :

متشکل از سازمانهای دولتی ، مردم نهاد ، شرکتهای خصوصی ( در حوزه های مختلف ) که داوطلب و متقاضی همکاری با مخاطبین نوآور مرکز مانا و ارائه خدمات با شرایط ویژه می باشند و  یا بر اساس تفاهم نامه یا قراردادی جهت تجمیع ظرفیتهای خدماتی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف عالیهدر مسیر حمایت از نوآوران ومخترعین اقدام به صدور مجوز فعالیت ، اعطای نمایندگی ، اعطای کارگزاری یا تخفیف و تسهیلات ویژه به مخاطبین بنیان داده و یا در بخشی از فعالیتهای خود اقدام به مشارکت با مرکز مانا یا دیگر واحدها و مراکز مستقل زیرمجموعه بنیان می نمایند با عنوان مراکز همکار محور یاد می گردند.

مرکز مانا به به عنوان یک سازمان خصوصی ملی  به واسطه اقشار متفاوت ، گوناگونی حوزه های نوآوری و تعدد رسته های فعالیت مخاطبین خود از یک سو و شاخه های مختلف خدمات و فعالیتهای خود از سوی دیگر ملزم به ایجاد و تدوین ساختاری منسجم و اداری در چارت سازمانی خود داشته است که بی شک موجبات تاسیس و راه اندازی زیرمجموعه های مختلف ولی متحدی را فراهم ساخت لذا ذیلا به اختصار تعدادی از زیرمجموعه های مرکز مانا که پیاده سازی اهداف کلان و اجرایی سازی ماموریتهای مهم راعهده دار می باشند متذکر می گردد :

 

خانه های فکر :

تقسیم بندی حوزه های مختلف نوآوری و ایده پردازی به تناسب نیاز بازار ، اقشار متقاضی عارضه یابی ، موضوعات کلان اقتصاد و مدیریت ملی ، منجر به تصویب تعداد بیست و چهار سرفصل اجرایی گردید که با توجه به اینکه سهم عمده ای از ماموریت و وظایف این 24 بخش معطوف به هم اندیشی و هم فکری ایده پردازان و نوآوران می باشد عنوان خانه های فکر بر آنها انتخاب گردید که هر یک از خانه های فکر به تناسب فعالیت و اهداف خود با الگویی مشترک و مدون از سوی موسسین مرکز مانا ، دارای چارت اجرایی متفاوت از یکدیگر می باشند.

 

اتاقهای فکر :

در هر یک از خانه های فکر بنا بر تنوع و تعدد موضوعات ، به منظور اعمال مدیریت بهره وری و همنشینی تخصصی میان فعالان نوآوری در یک حوزه خاص به شاخه هایی به تعداد 5 الی 25 سرفصل عملیاتی با عنوان اتاق های فکر تقسیم گردید.

اتاقهای فکر به عنوان مجموعه های حقوقی ثبتی مستقل با مشارکت بنیان و مرکز مانا، مقرر به فعالیت می باشند

یادآوری : با توجه به وجود بیست و چهار خانه فکر در حال حاضر در مرکز مانا و تخمین تاسیس تعداد 5 الی 25 اتاق فکر ( حداقل میانگین تعداد 10 اتاق )  در هریک از خانه های فکر ، ، تاسیس و وجود تعداد حد اقل تعداد 250 اتاق فکر با محور فعالیت و هدف مستقل در سرشاخه ملی مرکز مانا و مراکز استانی ، در آینده ای نزدیک ، دور از ذهن نخواهد بود.

 

کارگروه های فکر :

در هر یک از اتاقهای فکر به تناسب گرایش موضوعی کارگروه های مستقل از یکدیگر جهت استفاده از خرد جمعی و توان نوآوری گروهی تشکیل می گردد.

تذکر 1 : کارگروه های اتاق فکر ها بصورت پروژه ای با مسئولیت مدیران اتاق فکر فعالیت خواهند کرد و پس از پایان فرایند اجرایی هر پروژه ، کارگروه مورد نظر خاتمه خواهد یافت.

تذکر 2 : اعضای کارگروه ها ترکیبی از مدیران اصلی اتاقهای فکر و جامعه مخاطب نوآور اعم از نخبگان ، استعدادهای درخشان و … به همراه سفیران اعزامی از مرکز هم افزایی نیروهای انسانی علمی تخصصی و صاحبان مهارتهای فنی و تجربی ( مرکز ناتا )

می باشند که به تناسب موضوعات و علاقمندی افراد بر اساس ضوابط داخلی اتاقها انتخاب و فعالیت خواهند نمود.

 

واحد ثبت نوآوری :

واحدی ستادی مستقر در مرکز مانا می باشد که مبتنی بر عقد قرارداد و تفاهم نامه با سازمانهای ثبت مالکیت فکری و ثبت نوآوری و .. خدمات تدوین اسناد مورد نیاز و راهنمایی های لازم جهت امور ثبتی و قراردادی را عهده دار می باشند.

 

واحد خدمات شتابدهی و سرمایه گذاری :

واحدی مستقل در مرکز مانا که به امر دریافت و طبقه بندی اطلاعات نوآوران و دستاوردهای ارائه شده ، تدوین اسناد توجیهی حوزه بازرگانی ، بررسی نیازهای تولید و توسعه و در نهایت هدایت و تعامل با سرمایه گذاران و شتابدهندگان مستقر در کنسرسیوم ایده دانش و اقتصاد سرمایه گذاران فناوری و شتابدهندگان نوآوری ( کنسرسیوم جهش )

 

واحد پشتیبانی اعضاء :

به منظور حمایت و هدایت اعضاء رسمی و افتخاری فعال در مرکز مانا و کارگروه های اجرایی ، واحد پشتیبانی با ارائه انواع خدمات رفاهی ، اعتباری ، معیشتی ، کسب و کار و … به عنوان نماینده اجرایی  باشگاه مخاطبین و همراهان بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین فعالیت می نماید.

 

واحد مشاوره و منتور :

استفاده از ظرفیت علمی حاصل از حضور اساتید دانشگاهی ، کارشناسان ارشد حوزه نوآوری ، متخصصین و مدیران برتر ملی و استانی در هیات علمی بنیان فناوران ، ایده پردازان و متخصصین جهت ارائه مشورت و همراهی لازم در چرخه عمر نوآوری ها و استارتاپهای در حال شکل گیری از اهم وظایف واحد مشاوره و منتورینگ مرکز مانا می باشد.

 

واحد بازرگانی و اقتصادی :

پایگاهی منسجم و فعال جهت انجام معاملات حقوقی ، انتقال سهام ، مشارکت انتفاعی ، فروش محصولات و خدمات نوآوران مبتنی بر سامانه ی تخصصی تدوین شده در مرکز  تعامل و تبادل محصولات دانش بنیان و دستاوردهای نوآوری و فناوری ( مرکز تبادل ) 

 

کمیسیون ها ، کمیته ها و شوراهای تخصصی :

در بخش ………….. ، لیست کلیه مجموعه های مذکور، عملکرد و فعالیتهای آنها عنوان و توصیف شده است.

 

آکواریوم ایده و اختراع :

بستری مناسب جهت نمایش و معرفی کلیه ایده ها ، اختراعات و نوآوری های اعضای مرکز مانا به متقاضیان بازار هدف

 

واحد تعامل مراکز بنیان :

این واحد در چارت سازمانی و فرایند مدیریت هر یک از 18 مراکز مستقل بنیان جهت انتقال تجربیات ، اشتراک ظرفیت مخاطبین ، ارائه مستقیم خدمات مراکز به یکدیگر و دستیابی به بسیاری از دستاوردهای حاصل از همپوشانی ظرفیتهای مراکز موجود می باشد.

 • ورود به سایت مرکز مانا
 • فرم عضویت و همراهی نوآوران
 • فرم تقاضای همکاری ستادی در مرکز مانا
 • فرم معرفی ایده و نوآوری
 • فرم تقاضای مشارکت در راه اندازی اتاقهای فکر