نشریه اقتصاد مقاومتی ایران فردا

نشریه اقتصاد مقاومتی ایران فردا از سال 1396 با هدف ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و انعکاس عملکرد سازمانهای دولتی و خصوصی و اقشار مختلف مردم در عرصه سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خصوصا فعالیتهای مرتبط با اثرگذاری مستقیم در پیاده سازی منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی فعالیت خود را آغاز نموده است و طی مدت مذکور بصورت ممتد و بدون وقفه ، تعهدات خود به مخاطبین و ارگانهای متبوع اعم از انتشار و توزیع نشریات و اخبار خود در مجلس شورای اسلامی ، وزارتخانه ها و سازمانهای ملی و استانی کشور ، انعکاس مقالات و سیاستهای تصویب شده در نشریه ، معرفی افراد حقیقی و حقوقی فعال در عرصه فرهنگسازی و توسعه اقتصاد مقاومتی و … را با استعانت از درگاه احدیت به درستی انجام نموده است در همین راستا فرایند معرفی و تجلیل از مفاخر ملی تولید ، اشتغال و کارآفرینی، انجام گفتگو و مصاحبه با سخنرانان و اعضای شورای سیاستگذاری در فرایند برگزاری رویداد را از طریق هم افزایی ، همکاری و هماهنگی همراهان همیشگی نشریه قابل اجرا خواهد بود.