مجمع عالی تعامل و هم افزایی اصتناد

مسیر شکل گیری و تکامل ساختار شوراها و مراکز نظارتی و اجرایی مجمع اصتناد

معرفی اجمالی

به منظور شفاف سازی و اعتبار بخشی به ارزشهای معنوی و اعتباری و همچنین غنا و پشتوانه علمی و تخصصی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد با رویکرد اجرایی سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اشــراف بیشتر نسبت به نخســتین همایش سـالانه تجلـیل از مفاخر ملی اقتـصاد ، صنـعت ، تجـارت ، نوآوری و اشتـغال دانش محور چگونگی حضور و حمایت سازمانهای میزبان و میهمان، بخشی از روند شکل گیری زیربنای سازمانی ، تشخیص نیازهای بنیادین و مدل نظارت بر مصـوبات شیـوه نامه به اختـصار تقـدیم حضـور می باشد.

طی مطالعات انجام شده توسط اعضای تالار ملی فکر و تخصص در بنیان فناوران و هم اندیشی با کارشناسان متخصص حوزه های گوناگون سازمانهای دولتی و خصوصی دستاوردهایی به همراه داشته است که از اعم آن می توان به دو مورد زیر اشاره نمود

* امکان کشف راهکار و فرصتهای توسعه اقتصاد ملی از طریق همسویی و هم افزایی میان بنگاه های اقتصادی دولتی و خصوصی کشور

* تمرکز بر رسته های مختلف صنـعت، دانـش و نـوآوری ملـی

بدیهی است توجه به این دستاوردها موجبات تعامل بیش از پیش میان مسئولین دولتی و بخش خصوصی را فراهم خواهد لذا تشکیل کارگروه های تخصصی نیاز سنجی ، تحقیق و پایش میدانی و تدوین اسناد علمی امکان سنجی انجام شد.

تمرکز بر این مهم منجر به شکل گیری و تاسیس مجموعه ای میان سازمانی، بصورت همسو و هم افزا در مسیر خلــق و تکمیل زنجـیره ارزش در تعالی اقتــصاد ملی شدو مبتنی بر اسنـاد گـام دوم انقلاب و سیاستـهای اقتــصاد مقـاومتی با بهره گیری از اعتبار علمی اندیشمندان و کارشناسان خبره و متخصص حاضر در دیگر اتاقهای فکر بنیان فناوران، نیاز به وجود حلقه هایی همگن در حوزه های چون بازرگانی، نوآوری، دانش و کارآفرینی بیش از پیش احساس شد. و در همین راستا تاسیس مرجعی نظارتی و اجرایی جهت ایجاد ساختاری هدفمند ، پیشنهاد گردید کـــه با عنــــوان « مجـمع عـالی تعـامل و هم افـزایی اقتـصاد، صنـعت، تجـارت، نوآوری و اشتـغال دانـش محــور » تایید شد.

چشــم انداز تعامل و هم افزایی اصتناد

مجمع اصتناد در آینده ای نزدیک ، به عنوان پایگاه هم افزایی ،هم اندیشی و همسو سازی ماموریتهای وزارت خانه ها و نهادهای مردمی و حاکمیتی شناخته خواهد شد که در جهت تدوین ضوابط جامع و همپوشان بخش خصوصی و دولتی فعالیت می نماید. با ورود به دنیای جدید تکنولوژی و پیشرفت دانش و فناوری بدیهی است ساختار ارزیابی ، اعتبار بخشی ، حمایت و نظارت بر اکثر کسب و کارها و تعاملات تجاری دستخوش تغییری بنیادین شده است و این موضوع بار سنگینی از مسئولیت بر دوش نهادهای نظارت بر اصناف و صنایع و تشکلهای خدمت رسان به افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه اقتصاد و نوآوری نهاده است. * اصتناد ، به عنوان مرجع تحول در فرایند توسعه اقتصاد و صنعت ملی فعالیت خواهد نمود*

اعتبار و پشتوانه مجمع عالی اصتناد

در اولین نشست هیات موسس نام اختصاری « مجمع عالی اصتـناد » برگرفته از حروف ابتدایی کملات توصیفی مجمع انتخاب شد و اسناد توجیهی و مرامنامه توصیفی آن به امضای جمعی از مسئولین بلند پایه، مدیران ارشد ملی و نمایندگان محترم مجلس رسید و اکنون نیز جهت هر چه جامع تر شدن ابعاد مدیریتی، نظارتی و اجرایی مجمع اصتناد، فرایند معارفه و عضو پذیری مدیران و نماینـدگان فعـال و مسئول در حــوزه های ذیـل در حال اجـرا می باشد

توصیف حوزه های نظارتی مجمع عالی اصتناد

با انتخاب و تمرکز بر هر یک از حوزه های نظارتی مجمع عالی اصتناد ، الزام حضور و تعامل میان یکایک سازمانها ، مراکز و افراد متولی یا ناظر را می بایست امری بدیهی شمرد ، لذا علاوه بر نمایش واژگان کلیدی انتخاب شده در مجمع اصتناد و اشاره مستقیم حروف سرنام واژگان مذکور ، تعدادی از سازمانهای مرتبط در هر بخش نیز در ذیل معرفی شده است :

مسئولین و مدیران حوزه اقتصاد اعم از وزارت اقتصاد ، معاونت اقتصادی رئیس جمهور، کمیسیون اقتصادی مجلس و فراکسیونهای مرتبط و سایر نهادهای اقتصادی دولتی و حاکمیتی همچون اعضای هیات مدیره بانکها و موسسات بورس ، بیمه و …

مسئولین ناظر یا فعال در حوزه صنعت و فناوری اعم از وزارت صنعت ، وزارت نفت ، وزارت نیرو، وزارت مسکن، وزارت میراث فرهنگی، وزارت ارتباطات و دیگر نهادهای متولی صنایع کلان ملی، روسای کمیسیون ها و فراکسیونهای مرتبط با صنعت ، مدیران عامل شهرکهای صنعتی و …

مسئولین و روسای اتاق بازرگانی ایران ، کشورها و استانها ، روسای کمیسیونهای اتاق بازرگانی ایران مسئولین اتاق تعاون ، روسای سازمان مناطق آزاد و زیرمجموعه ها ، پیشکسوتان حوزه تجارت ملی و بین المللی، روسای اتاق اصناف ایران و روسای اتحادیه های صنفی و تشکلهای مرتبط

مسئولین وزارت علوم، مسئولین معاونت علم و فناوری و ستادهای زیرمجموعه و بنیاد ملی نخبگان، روسای پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد، هیات رئیسه کمیسیون و فراکسیونهای مجلس مرتبط با دانش بنیان ، روسای انجمنهای حوزه نوآوران و مخترعین و صاحبان استارتاپها و شرکتهای دانش بنیان

مسئولین و مدیران ارشد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، روسای کمیسیونها و فراکسیون های مرتبط با اشتغال، معاونین حوزه منابع و سرمایه های انسانی، اتحادیه ها و تشکلهای فعال در حوزه های حمایت، تامین نیاز و ساماندهی مشاغل ، سازمانها و کانون های بازنشستگان ارگانها

مسئولین روسا و اساتید دانشگاه های کشور و دانشکده های مرتبط با علوم و فنون همپوشان در صنعت اعم از دانشکده های : اقتصاد ، صنعت ، فناوری ، کارآفرینی، دانشکده های تخصصی حوزه مکمل اعم از حقوق ، مدیریت ، تبلیغات ، رسانه ، فارغ التحصیلان دوره عالی دانشگاه ، دانشمندان و اندیشمندان

پس از تشکیل اولین جلسات هم افزایی هیات موسس، متشکل از مشاوران ارائه کننده طرح تشکیل مجمع عالی اصتناد ، تعدادی از مسئولین و مدیران با تجربه دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بصورت اجرایی آغاز به کار نمود و در گام نخست، چارت سازمانی و ساختار مدیریتی مجمع با رویکرد نظارتی و اجرایی را مصوب نمودند و به منظور تعامل هدفمند و یکپارچه میان حوزه های مجمع و بهره گیری از توان تخصصی هر یک از شش حوزه ی نظارتی اصتناد ، پیشنهاد ایجاد شش کارگروه تخصصی و همچنین تعدادی مرکز به عنوان بازوهای اجرایی و عملیاتی در زیرمجموعه مجمع ، بررسی و تصویب شد . یادآوری : اگر چه دعوت از تمامی سازمانها ، تشکل ها و افراد متخصص و پیشکسوت مترتبط با هر یک از شش حوزه نظارتی فوق از طریق هیات موسس و دبیراجرایی مجمع عالی اصتناد در حال اجرا و اقدام می باشد اما بی شک از همراهی سازمانهای متولی ومخاطب ، بصورت داوطلب و خودجوش نیز کاملا استقبال می گردد.

تعدادی از زیرمجموعه ها و بخشی از دستاوردهای مصوب مجمع عالی اصتناد

فراکســیون تعامل و هم افزایی اصتــــناد

پیشنهاد تاسیس فراکسیون تعامل و هم افزایی اصتناد به منظور ایجاد ساختار قانونمند و اجرایی در مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش نمایندگان حاضر در هیات موسس قرار گرفت ، بخشی از اهداف و برنامه های فراکسیون اصتناد برگرفته از اسناد پایه و آیین نامه های مصوب مجمع عالی اصتناد می باشد که با عنایت به ظرفیتهای موجود در مجلس شورای اسلامی تدوین اساسنامه و مانیفست فراکسیون نیز توسط بنیان فناوران در دست اقدام قرار گرفته است.

شورای تندیس و مدال افتخار

بر اساس اهداف اجرایی و مدیریتی مجمع عالی تعامل اصتناد و به منظور ایجاد ساختاری همسو و هم افزا متشکل از کلیه نهادها و ارگانهای ناظر یا مجری حوزه مدیریت ، حمایت و توسعه صنعت، اقتصاد و فناوری جهت سنجش نیازهای همه جانبه بنگاههای اقتصادی و بازرگانی و همچنین ایجاد مرجعی جامع جهت یکپارچه سازی مسیر دهی ارزش گذاری بر شان و منزلت جایگاه مفاخر ملی کشور ، شورایی تحت عنوان شورای تندیس و مدال افتخار با حضور نمایندگان و کارشناسان بسیاری از نهادها ، سازمانها و وزارتخانه های کشور در دولت کار و کرامت تشکیل و با پیوستن هر یک از ارگانهای جدید، در مسیر توسعه و تقویت اعضاء می باشد تا با هدایت ظرفیت و خدمات موجود و هم افزایی و تجمیع کل ظرفیتهای سازمانها و وزارتخانه های مرتبط با دانش ، صنعت ، مدیریت، فناوری و اشتغال جهت اعتبار بخشی و ایجاد ارزش افزوده بر تندیس و لوح افتخار مفاخر ملی کشور فعالیت نموده و در راستای پذیرش و بهره گیری از الگوی ارزیابی واحدها، نظر جامعه مخاطب و سازمانهای مختلف را با حذف واژه ناشایست تندیس فروشی و جایگزینی اعتماد ملی نسبت به دارندگان تندیس مفاخر ملی و مدال افتخار متحول سازند.

به منظور تجلیل از تلاش و همت مسئولین بلندپایه سازمانهای متولی و میزبان رویداد ، انجام مراتب سپاس از سخنرانان و همچنین تجلیل و قدردانی از حامیان مفاخر ملی اصتــناد به عنوان داوطلبین پشتیبانی و توسعه ی تولید ، دانش بنیان و اشتغال که با هدف ایجاد بستر تعالی و پیشرفت در اقتصاد ملی و اعتلای سطح دانش و فناوری کشور از یکایک مفاخر ملی کشور حمایت نموده اند، طی تصمیم مشترک شورای سیاستگذاری و شورای تندیس و مدال افتخار، فرایند رسمی اهدای نشان و مدال افتخار مسئولین وحامیان تحول اقتصاد ملی به سروران صدرالاشاره را مصوب نمود که در بخــشی از کـنداکتور ، این مراسـم به شایستگی برگزار می گردد.

تندیس مفاخر ملی اصتـــناد

به منظور تجلیل از تلاش و همت مسئولین بلندپایه سازمانهای متولی و میزبان رویداد ، انجام مراتب سپاس از سخنرانان و همچنین تجلیل و قدردانی از حامیان مفاخر ملی اصتــناد به عنوان داوطلبین پشتیبانی و توسعه ی تولید ، دانش بنیان و اشتغال که با هدف ایجاد بستر تعالی و پیشرفت در اقتصاد ملی و اعتلای سطح دانش و فناوری کشور از یکایک مفاخر ملی کشور حمایت نموده اند، طی تصمیم مشترک شورای سیاستگذاری و شورای تندیس و مدال افتخار، فرایند رسمی اهدای نشان و مدال افتخار مسئولین وحامیان تحول اقتصاد ملی به سروران صدرالاشاره را مصوب نمود که در بخــشی از کـنداکتور ، این مراسـم به شایستگی برگزار می گردد.

 

دبیرخانه اجرایی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتــــناد

به منظور ارائه و انعکاس عملکرد اجرایی مجمع عالی اصتناد و اجرایی سازی برنامه های زیرمجموعه های مجمع ، برگزاری سلسله رویدادهای یکپارچه ارزیابی واحدهای فعال و پویا و تجلیل از مفاخر ملی اصتناد با رویکرد اجرایی سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، مبتنی بر تعامل چند سویه کلیه وزارتخانه ها ، نهادها، دانشگاه ها و بنگاههای اقتصادی بدولتی و خصوصی طی امضای شیوه نامه سیاست گذاری و الگوی اجرایی توسط اعضای مجمع تصویب شد. نقش کلیدی بنیان فناوران ، ایده پردازان و متخصصین به عنوان مجموعه ی متخصص ارائه کننده ی پلتفرم و ساختار مدیریت جامع مجمع عالی اصتناد و تدوین کننده اسناد پایه سازمانی زیرمجموعه های مجمع اعم از فراکسیون ، شورای تندیس و شورای سیاست گذاری و راهبردی همایشها و … موجب شد تا به عنوان مسئول دائمی دبیرخانه اجرایی مجمع عالی تعامل اصتناد و مرجع تصمیم گیرنده و قانون گذار در زیرمجموعه های مجمع از جمله در سلسله رویدادهای مفاخر ملی اصتناد انتخاب گردد.

در همین راستا دبیرخانه دائمی سلسله رویدادهای الگوسازی و تجلیل از مفاخر ملی اصتناد توسط بنیان فناوران تاسیس گردید و مدیرعامل بنیان به عنوان دبیراجرایی مجمع عالی اصتناد و دبیر کل سلسله همایشهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد با رویکرد اقتصاد مقاومتی به مدت نامحدود انتخاب و منصوب شد که مسئولیت اجرایی و راهبردی مجمع عالی اصتناد به همراه زیرمجموعه های مجمع و همچنین مدیریت شورای سیاست گذاری ، انتخاب و انتصاب رئیس شورای راهبردی ، انتصاب قائم مقام دبیرکل ، تعیین و عضویت رئیس و اعضای هیات علمی، شورای ارزیابی، هیات داوری و همچنین انجام مذاکرات کلان و مکاتبات سطوح ملی از جمله اختیارات دبیرکل می باشد.

شورای سیاستگذاری سلســله رویدادها

در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اجــرای مصـوبات مجمع عالی تعامل اصتـــناد ، از مسئولین وزارتخانه ها و سازمانهای متولی اقتصاد و فناوری دعوت بعمل آمد تا در شورای سیاستگذاری سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتــناد گرد هم آیند. وضع قوانین عملیاتی ، تدوین اهداف عالیه و نظارت بر فعالیت شورای راهبردی و داوری رسالت اصلی شورای سیاستگذاری می باشد.

شورای راهبردی نخسـتین همایش

بر اساس مصوبات شورای سیاست گذاری در نخستین همایش مفاخر ملی اصتناد با رویکرد تولید ، دانش بنیان و اشتغال ، هسته مرکزی شورای راهبردی همایش تشکیل شد که با توجه به ابعاد فعالیت مخاطب و الزام همراهی جامع نهــــادها در شــورای راهبــردی، دبیرخانه همایش در مسیر تعامل با وزارتخانه ها ونهادهای متولی حوزه های صنعت ، بازرگانی، اشتغال، دانش بنیان ، فناوری و … می باشد.

هیات علمی بنیان در سلسه همایشها

نظر به اهمیت بسزای دانش و تخصص بر شیوه مدیریت اجرایی رویدادها و نگاه تخصصی نسبت به تدوین چک لیست ارزیابی و فرایند ممیزی واحدها ، دعوت و همسویی روسا و اساتید دانشگاه ها را به عنوان بازوی علمی و دانش محور در هر رویداد امری الزامی است لذا در تدوین اسناد پایه سلسله رویدادهای اقتصاد مقاومتی، تاسیس هیات علمی رویداد در بنیان فناوران بصورت ویژه لحاظ و تاکید شد.

هیات داوران و شورای ارزیابی

به منظور بررسی سطح کیفیت، میزان تولیدات، نحوه عملکرد، میزان کارآفرینی، میزان گسترش بازار، میزان رضایتمندی مشتریان، میزان بهره گیری از نوآوری و فناوری، میزان اثرگذاری بر خودکفایی ملی و .. تعداد بیست و یک تن متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانها با همراهی جمعی از کارشناسان عالی حوزه های گوناگون دانش، مهارت، نوآوری و صنعت ، وظیفه بررسی و ممیزی چک لیست ارزیابی واحدها را عهده دار می باشند.