درباره همایش

مقدمه ای بر همایش

با عنـــــایت به منویـــات موکد مقام معظم رهبری در سالـــهای اخیــــر مبــــنی بر  حمایت از تولید داخل و رونق تولید و نظر به نامگذاری سال 1401 توسط معظم له با عنوان تولید ، دانش بنیان ، اشتغال آفرین در عرصه اقتصاد مقاومتی و نظر به ماموریتهای سازمانی اتاق فکر اقتصاد مقاومتی بنیان فناوران ، ایده پردازان و متخصصین  با هدف عالی بهره گیری از دانش و تجربیات اندیشمندان ، متخصصین و مدیران موفق حوزه های مذکور جهت ارائه راهکارهای عملیاتی به تلاشگران عصر اقتصاد مقاومتی اعم از کارآفرینان، صنعتگران نخبگان و صاحبان کسب و کارهای ایده بنیان و نوآورانه و در راستای ارتقاء فرهنگ تجلیل و الگوبرداری و تشویق اذهان ملی جهت حمایت از پیشروان موفقیت به سوی تمرکز بر افزایش سطح کیفی و کمی تولید ملی و اشتغال جوانان در نظر است بر اساس روشهای علمی و تجربی مدیریت اقتصاد کلان ملی رویدادی علمی ، صنعتی ، مدیریتی با حضور مسئولین بلندپایه ملی، مدیران ارشد دستگاههای دولتی و بنگاههای اقتصادی خصوصی ، اساتید برتر مراکز علمی و دانشگاهی کشور و همراهی و حمایت تعدادی از سازمانها و ارگانهای مرتبط با موضوع از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی ، وزارت صمت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان گسترش مدیریت صنعتی، وزارت نفت ، اتــاق بازرگانی و تعــداد کثیری از دانشگاههای برتر ملی با عنوان زیر برگـــزار گردد:

  اولین همایش ملی  تجلــیل از مفــاخر اقتصاد مقاومتی

در عرصه تولــید ، دانــش بنیان و اشتـغال

 بدیهی است میزبانی وزارتخانه های متولی و اثرگذار در حوزه اقتصاد و دارایی ، فناوری ارتباطات ، صنایع و … در این رویداد با همراهی و حمایت معاونتها و مراکز مدیریتی و اطلاع رسانی در نهاد ریاست جمهوری اعم از معاونت  اقتصادی ریاست جمهوری ، شورای اطلاع رسانی و اخبار دولت وقت و همچنین حضور و همراهی تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، اعضای هیات رئیسه تالار ملی فکر ایران ، اعضای شورای اسلامی کلان شهرها ، مدیران ارشد و معاونین استانداری ها و اعضای هیات رئیسه اتاقهای بازرگانی استانهای کشور ، دستیابی به اهداف عالیه این رویداد که همانا توجه ویژه به توسعه ی اقتصادی کشور و تمرکز بر دانش ، تخصص و نوآوری  به عنوان بزرگترین ثروت و پشتوانه ملی را سرعت خواهد بخشید.

درباره اتاق فکر اقتصاد مقاومتی  بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

فعالیت های پررنگ و همه جانبه ی بنیان فناوران ، ایده پردازان و متخصصین موجب آن گردید که طی مدت کوتاهی پس از آغاز فعالیت ، با اعلام همکاری یکایک پتانسیلهای حقیقی و حقوقی مرتبط با دانش و اجرایی سازی منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی ،تجمیع و یکسوسازی ظرفیتها و پیش بینی دستاوردهای حاصل از هم افزایی مخاطبین منجر به راه اندازی اتاق فکر فرهنگ سازی و توسعه اقتصاد مقاومتی شد که اقدامات فرایند ثبت آن نیز در وزارت کشور قابل رهگیری  می باشد.

طی سنوات گذشته، حاصل نشست و هم اندیشی اعضای هیات موسس و داوطلبین عضویت در مجموعه مذکور با حضور بسیاری از صنعتگران و فناوران و نخبگان کشور منجر به ارائه دستاوردهای اجرایی در حوزه همکاری با تعدادی از بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک ، کسب و کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان شده است که در همایش پیش رو بخشی از این دستاوردها رونمایی خواهد شد.

اهداف و مقاصد آرمانی

اهداف عالیه و مقاصد آرمانی

اولین همایش ملی از سلسله همایشهای سالانه اقتصاد مقاومتی با رویکرد تجلیل از مفاخر تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرینی ، در تیرماه ۱۴۰۱ خورشیدی در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد پیگیری و پیاده سازی سهمی از منویات مقام معظم رهبری در اصول ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی ، بیانیه گام دوم انقلاب و نام گذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان سال تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرینی توسط معظم له و با هدف عالی الگوسازی و تجلیل از مفاخر ، پیشکسوتان و برترینهای صنایع ، فناوری ها و نوآوری ها و همچنین با هدف به هم رسانی بازوهای اصلی فرایند تجاری سازی نوآوری ها و توسعه فناوری ها در عرصه داخلی و بین المللی برگزار می گردد.
بخشی از اهداف عالیه این رویداد برگرفته از ماموریتهای سازمانی و چشم انداز بنیان فناوران ، ایده پردازان و متخصصین و تعداد هجده سازمان خصوصی و نیمه دولتی مستقل در زیرمجموعه ی خود به عنوان بازوهای اصلی اجرایی سازی اهداف ، در راستای کشف استعدادها ، هدایت نخبگان و متخصصین و نوآوران در مسیر ارائه راهکارهای هدفمند مبتنی بر تقاضا و نیاز بازار بوده که بدیهی است رویدادهایی همچون همایش تجلیل از مفاخر اقتصاد مقاومتی ، دستیابی به این مسیر را هموارتر و ایمن تر می سازد.

اهداف اجرایی

برگزاری رویدادها ، تنها به عنوان انجام عملکردی نمادین به نشانه ی فعالیت پوسته ای یک یا چند سازمان چندان مطلوب نیست، رویدادها تنها زمانی ارزشمند و مثمر ثمر خواهند بود که با اهدافی کلان و چشم اندازی شفاف با کوله باری از دستاوردهای اثرگذار در جامعه مخاطب و رونمایی از دستاوردها و معرفی فرصتهایی جدید حاصل تلاش شبانه روزی مدیران و همکاران سازمانها برگزار گردد بنابر همین اساس سهم عمده ای از محورهای عملیاتی این رویداد نیز مبتنی بر اهداف عالیه ارزشمند ذیل و برآورد حصول به مقصدی آرمانی که در چشم انداز خود به تصویر کشیده و به معرصه ی اجرا در خواهد آمد :

اهم اهداف اجرایی

* اجرای فرمان ارزشمند مقام معظم رهبری در عرصه حمایت از تولید ، تمرکز بیشتر بر شرکتها و پروژه های دانش بنیان و رویکردهای ایجاد و توسعه کسب و کارهای اشتغال آفرین

* تمرکز ویژه بر  5 خوشه  مورد تاکید  مقام معظم رهبری شامل (1) خوشه مسکن ، شهرسازی و راه سـازی  (2) خوشه دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا   (3) خوشه لوازم خانـگی و صنـــایع دستی  (4) خوشه کشاورزی و دامداری و صنایع مرتبط   (5) خوشه خودرو ، حمل و نقل و صنایع مرتبط

* همنشینی مسئولین بلندپایه ملی و مدیران ارشد دولتی با مفاخر تولید و اشتغال در بخش خصوصی به منظور ترسیم نقشه ی راهی مدون جهت حرکت در مسیر اهداف عالیه اقتصاد مقاومتی

* بررسی حمایتهای مورد نیاز بنگاههای اقتصادی و مطالعه موانع پیش رو به منظور برداشتن گامی ارزشمند در سند گام دوم انقلاب

* بررسی فرایندهای اثر گذار در اقتصاد ملی و ایجاد بستر جمع آوری و تحلیل اطلاعات میدانی از روشهای سنتی به الگوهای نوین مبتنی بر بستر فناوری ارتباطات و آی تی

* تجلیل ، تقدیر و معرفی شرکتهای دانش بنیان و مدیران برجسته و مفاخر تولید و اشتغال در ابعاد ملی و منطقه ای ( استانی )

* مطالعه ، تحقیق ، پژوهش و دستیابی به راهکارهای عملگرایی جهت کارآفرینی و اشتغال زایی بر پایه تولید ملی

* استفاده از خرد جمعی مفاخر مدیریت کشور جهت بهره مندی کسب و کارهای نوپا و فناور در مسیر موفقیت

* ایجاد بستر هم اندیشی و هم افزایی میان دستگاههای دولتی فعال در عرصه بهبود اقتصاد با رسانه های ملی و منطقه ای

* اخذ راهکارهای عملیاتی جهت تشخیص بازار هدف و بازارسنجی و ایجاد بانک عارضه و تقاضای ساختاریافته و مدون

* کشف فرصتهای سرمایه گذاری و ایجاد فضای هم افزایی جهت ایجاد صندوقهای نقدی و غیرنقدی

* حمایت از فناوری ها و تشویق نوآوران به ارائه ایده های هدفمند و ایجاد بستر مناسب جهت توسعه کارگروههای اقتصاد مقاومتی

* دستیابی به راهکارهای عملیاتی و اجرایی افزایش تولید ملی و اشتغال جوانان

* معرفی تولیدات و محصولات برجسته ی ملی و رونمایی از فناوری ها ، نوآوری ها و اختراعات ارزشمند ملی

* تجمیع و تحلیل نیازها و ملزومات بنیادین بهبود و توسعه صنایع و خدمات و ایجاد بستر یکپارچه ی پیگیری از مدیران دولتی

برنامه و محورهای اجرایی

شاخه های اجرایی رویداد

نشست خبری : گفتگو و هم اندیشی اصحاب رسانه با مسئولین بلند پایه و مدیران ارشد کشور به همراه جمعی از داوطلبین حضور در همایش اعم از مدیران موفق شرکتهای دانش بنیان ، مدیران برجسته بنگاههای تولیدی و استارتاپ های توسعه یافته 

فراخوان : اطلاع رسانی موضوع همایش و دعوت از شرکت های فناور و دانش محور ، کسب و کارهای ایده بنیان و تولید کنندگان کشور جهت ثبت نام در فرایند ارزیابی و ممیزی تعیین و انتخاب برترین مفاخر ملی فعال در حوزه های عنوان شده در رویداد

ارزیــابی : دو مرحله ی داوری اینتــــرنتی و حضوری توسط هیات داوری متشکل از اعضای هیات علمی بنیان فناوران به همراه جمعی کارشناسان ارشد و اساتید برجسته ی دانشگاهها و پیشکسوتان صناعی و مراکز فناور ، دانش پایه و ایده محور

همایش : برگزاری رویدادی شایسته با محوریت تجلیل از مفاخر تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرینی  باحضور مدیران ارشد که معرفی کل برنامه های رویداد  بصورت مشروح و همراه با اهداف ، محورها و برنامه های اجرایی و … در این مجموعه توصیف شده است.

مفاخر اقتصاد مقاومتی  : ایجاد فضای معرفی واحدهای فناور و برتر در حوزه های متناسب با رویکرد همایش که  پس از ارزیابی و احراز شرایط لازم از کمیته داوری ، ضمن دریافت تندیس طی مراسمی باشکوه ، توسط مسئولین بلند پایه و مدیران ارشد دولتی حاضر در رویداد بصورت رسمی تجلیل و تقدیر می گردند.

معرفی عملکرد ها : در یخشی از رویداد وزارتخانه های مدعو و متولی و همچنین سازمانها و موسسات ذیربط در دولت کار و کرامت

اقدام به ارائه گزارش عملکرد و ارائه برنامه های هدفمند آتی خواهند نمود.

معرفی بانک عارضه : لیست تقاضاهای واحدهایی که در کارگروه های اتاق فکر اقتصاد مقاومتی مرکز مانا بررسی شده اند بصورت

دفترچه ای ساختار یافته به سمع و نظر مدیران ارشد مرتبط خواهد رسید و برای پیگیری اقدامات لازم انجام خواهد شد.

دانشنامه اقتصاد مقاومتی : رونمایی از بزرگترین دایره المعارف دو زبانه حوزه اقتصاد مقاومتی با معرفی مدیران برتر و درج عملکرد وزارتخانه ها ، سازمانها، ادارات، بنگاههای خصوصی ، صنایع ، فناوران و شرکتهای دانش بنیان 

چاپ و نشر :  انتشار نشریه جانبی رویداد با درج تصاویر و محتوای سخنرانی مسئولین

پوشش رسانه ای : ویژه برنامه های تلویزیونی و انعکاس رویداد در شبکه خبر و پایگاه های اطلاع رسانی ملی

مرکز رسانه جامع اقتصاد و فناوری : رونمایی از استودیو و بستر انتشار مدیای خبری جدید ویژه اقتصاد و فناوری

الگوی اجرایی ( کنداکتور )

* قرائت کلام الله مجید و پخش سرود ملی

* خیر مقدم توسط مجری رویداد و دبیر کل بنیان فناوران ایده پردازان  و متخصصین

* سخنرانی وزیر محترم اقتصاد و ارائه گزارشی از عملکرد وزارتخانه در دولت کار و کرامت

* معرفی فرصتهای اقتصادی حاصل از  تولید و اشتغال در عرصه استانی و ملی همراه با شناخت ظرفیتهای سرمایه گذاری

* پخش تصاویر و ویدئوهای ساخته شده از واحدهای دریافت کننده تندیس مفاخر مدیریت

* معرفی ماموریتهای سازمانی ، خدمات و حمایتهای سازمان های حامی و متولی همایش

*  معرفی کمیته داوری و شورای ارزیابی همایش و پخش تصاویری از فرایند داوری و جلسات ارزیابی

* مراسم اهدای تندیس به مفاخر مدیریت تولید و اشتغال با حضور مسئولین بلند پایه و مدیران ارشد ملی و …

* اجرای میان برنامه های متنوع با حضور هنرمندان و چهره های شاخص ملی

* پذیرایی میان وعده و ناهار

* کنفرانس خبری با حضور رسانه های ملی و مصاحبه ی تخصصی تصویری با مفاخر تولید و اشتغال

* توزیع نشریه و خبرنامه همایش همزمان در پایان روز

* رونمایی از دایره المعارف جامع اقتصاد کلان کشور با عنوان دانشنامه اقتصاد مقاومتی

* معرفی سرفصلهای آموزش نوین در حوزه ضرورت تفهیم ارزشهای تولید و اشتغال در اقتصاد مقاومتی

* قرائت بیانیه پایانی همایش و امضای نمادین مدعوین ذیل بیانیه پایانی همایش

* جلسه پرسش و پاسخ میان کارشناسان و مسئولین و مدعوین

*  توزیع فرم نظرسنجی عمومی و ارزیابی

* توزیع هدایای ویژه همایش

* معرفی و رونمایی از لیست سلسله همایشهای ملی مرتبط

 

مدعوین و حامیان همایش

اعضا ی فعلی و مدیران محترم دستگاههای دولتی دعوت شده جهت  حضور در شورای سیاستگزاری

با توجه به دعوت از تعدادی از مسئولین بلند پایه نظام جمهوری اسلامی ایران ،  وزرای محترم و معاونین وزارتخانه ها، معاونین محترم رئیس جمهور، روسای سازمانها ، روسا و اعضای کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی ، اندیشمندان ، دانشمندان مطرح ملی و بین المللی در همایش مذکور  و نظر به  اینکه حضور رسمی عزیزان فوق الذکر تنها پس از اعلام موافقت کتبی و پاسخ به دبیرخانه رویداد رسمیت خواهند یافت، لذا لیست کامل اعضای رسمی شورای سیاستگزاری ، پس از دریافت موافقت کتبی ارگانهای متبوع ، بصورت رسمی متعاقبا در همین بخش اعلام خواهند شد.

اهم مدعوین جهت عضویت در هیات علمی همایش اقتصاد مقاومتی

معاونت محترم علم و فناوری ریاست جمهوری

وزرای محترم وزارتخانه های مرتبط همراه با معاونین و مسئولین روابط عمومی سازمانها و …

ریاست محترم دانشگاه شریف ، دانشگاه تهران وروسای بیش از 30 دانشگاه استانهای  کشور

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و روسای کمیسیونها و فراکسیونهای مرتبط

تعدادی از مدیران ارشد ، معاونین ، روسای سازمانهای حوزه دانش و فناوری و صنعت کشور

مدیران ارشد پارکهای علم و فناوری و تعدادی از  نوآوران ، مخترعین برتر ، دانشمندان و اساتید کشور

دانشگاهها ، پارکها و سازمانهای دعوت شده جهت حمایت علمی و معنوی از رویداد

دانشگاه تهران ، دانشــگاه پیام نور ، دانشــگاه علامه طباطــبایی ، دانشگاه خواجه نصــیرالدین طوسی ، دانشگاه شیراز ، دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی ، دانشگاه تبریز ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، دانشگاه فنی و حرفه ای ، دانشگاه مازندران ، دانشگاه اهواز ، دانشگاه  گلستان ،  دانشـــگاه لرستان ، دانشگاه صنعتی کرمانشاه ، دانشگاه یاسوج ، دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه آزاد اسلامی و تعدادی از دانشگاه های غیر انتفاعی کشور،کمیته امداد ، بسیج سازندگی ، مناطق آزاد ، ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت ، گاز و زغال سنگ ، پژوهشگاه هوا و فضا ، پژوهشــگاه رویان ، ستاد آب ، خاک ، خشکسالی ، فرسایش و محیط زیست ، ستاد توســعه علوم و فناوری های شــــناختی پردیس کشــــاورزی و منابع طبیعی دانشــــگاه تهران، مرکز تفاهم های بین الملل آسیا و اقیانوس هند ، پارک علم و فناوری مدرس

یادآوری: با عنایت به اینکه رسالت و ماموریت سازمانی تعدادی از سازمانها و … اعم از دانشگاه شریف ، دانشگاه تهران ، بنیاد ملی نخبگان ، شرکت شهرکهای صنعتی ، اتاق بازرگانی و مراکز صدرالاشاره همراهی و حمایت ضمنی از چنین رویدادهایی می باشد مراتب دعوت و تقاضای حمایت  از ایشان  بصورت رسمی از دبیرخانه ی رویداد  ارسال و پس از انجام مکاتبات لازم و دریافت مجوزهای انتشار متعاقبا  در این بخش به عنوان حامیان اصلی همایش اعلام و معرفی خواهند شد.

ممیزی و ارزیابی متقاضیان

هیات داوران و شورای ارزیابی

به منظور بررسی سطح کیفیت ، میزان تولیدات ، نحوه عملکرد ، میزان کارآفرینی ، میزان گسترش بازار ، میزان رضایتمندی مشتری ، میزان رضایت سازمانهای متولی و متبوع شرکتهای حاضر درهمایش ، میزان بهره مندی از نوآوری و فناوری ، میزان اثرگذاری بر استقلال ملی و …. تعدادی از نمایندگان و کارشناسان ارشد وزارتخانه ها و ارادات کل با همراهی جمعی از متخصصین حوزه های مرتبط مجموعا به تعداد 21 نفر اقدام به بررسی و کارشناسی چک لیست ارزیابی واحدها نموده و مجموعا از یکایک استانهای کشور و پایتخت ، تعداد یکصد نفر از برترین مفاخر تولید ، دانش بنیان ، استارتاپ و اشتغال را جهت دریافت تندیس فاخر همایش انتخاب می نمایند. بدیهی است هزینه تجلیل از برترینهای انتخاب شده بصورت مشارکتی از حائزین شرایط دریافت خواهد شد.

تذکر :به دلیل محرمانگی روند داوری مشخصات اعضای کمیته ارزیابی و هیات داوری تا روز همایش رونمایی نخواهد شد.

شرایط و قواعد احراز جایگاه دریافت تندیس

* تکمیل مدارک :

مشخصات درخواست کنندگان ، به همراه فرم واریز کل هزینه های ارزیابی و تشکیل پرونده متقاضایان به مبلغ دو میلیون ریال  به شماره از طریق لینک پرداخت مالی متصل به فرم تکمیل مدارک به حساب کمیته ارزیابی همایش واریز و مدارک بصورت مکانیزه  به دبیرخانه همایش ارسال خواهد شد.

* محرمانگی ارزیابی :

پس از مطالعه و اعلام نظرات ممیزین و داوران کمیته ارزیابی ، نتیجه فرایند ارزیابی ، چه درصـــورت  عدم احراز شرایط دریافت تنــدیس مفاخـر اقتصاد مقاومتی و چه احـــراز هر یک از جایگاه هــای  ملی و استانی فقط صرفاً به خود واحد متقاضی اعلام می گردد.

بدیهی است لیست ثبت نام کنندگان در مرحله نخست نیز قابل انتشار نخواهد بود.

* اعلام حضور قطعی :

در صورت کسب جایگاه دریافت تندیس مفاخر اقتصاد مقاومتی ، واحد حائـــز شرایط ، جهت تامین هزینه های کمیته ارزیابی ، مشارکت در برگزاری همایش ، هزینه تبلیغات و اطلاع رسانی ، مشارکت در تهیه هزینه های دبیرخانه ای و اجرایی همـایش و ….. طی تکمیل فرم مشارکت در همایش یکی از مبــالغ مربوط به موارد ذیل را پرداخت خواهند نمود:

تندیس ملی مفاخر اقتصاد مقاومتی

تندیس استانی مفاخر اقتصاد مقاومتی

*انعکاس ارزیابی موفق : 

پس از واریز یکی از وجوه فوق و ارسال فرم تکمیل شده پیوست  به دبیرخانه رویداد ، نتایج ارزیابی ، رسماً در سایت رویداد و روزنامه های رسمی پشتیبان رویداد اعلام خواهد شد.

*مراسم اهدای تندیس : 

تندیس مفاخر رونق تولید در هفته پایانی تیرماه 1401 در مرکز همایشهای صدا و سیما در بخشی از کنداکتور همایش ، با حضور تعدادی از مسئولین بلند پایه کشور و دانشمندان مطرح ملی و بین المللی و … طی مراسم ویژه ای تقدیم مفاخر اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

*یادآوری:

* در صورت عدم احراز جایگاه مفاخر اقتصاد مقاومتی ، و عدم تمایل متقاضیان نسبت به عضویت در اتاقهای فکر و تخصص بنیان فناوران و ایده پردازان ، هزینه ارزیابی مسترد خواهد شد.

* در صورت قبولی در ارزیابی و انصراف واحد متقاضی از دریافت تندیس ، مبلغ ارزیابی مسترد نخواهد شد.

* دبیرخانه همایش ، علاوه بر اهداء تندیس مفاخر اقتصاد مقاومتی ، تعدادی از خدمات متنو ع  رایگان ( از محل هزینه  مشارکت در همایش ) جهت تبلیغ و تشویق مطابق با جدول ذیل به  دریافت کنندگان تندیس ارائه خواهد نمود.

* متقاضیان می توانند جهت دریافت خدمات ویژه و متمایز تشریفات ، برندینگ و اطلاع رسانی و… طی تکمیل تقاضای فرم حضور وی آی پی درخواست خود را به دبیرخانه همایش جهت ارائه به برگزارکنندگان و واحدهای اجرایی رویداد تقاضا نمایند.

دسته بندی صنایع و فناوری ها در همایش

رده های مبتنی بر علم و دانش :

* پزشکی (دندان پزشکی-تجهیزات پزشکی-دامپزشکی-علوم دارویی)

* کامپیوتر و فناوری اطلاعات

* برق (مخابرات-الکترونیک-کنترل-قدرت)

* مهندسی شیمی (نفت- فرایند های گاز – پلیمر- پتروشیمی)

* علـــوم پایه (شیمی ، فیزیــــک،نانو و…)

* عمران و معــــــماری

* مهندسی مواد و متالوژی

* مکانیک و مکاترونیک و هوافضا

* کشاورزی (تمام رشته ها)

* سایر

 رده های مبتنی بر بنگاه های اقتصادی فناور :

* صنایع تولیدی

* اصناف

* واحدهای دانش بنیان

* استارتاپها

* مخترعین و نوآوران

* طراحان صنعتی

* ارائه کنندگان خدمات

* سازمانها و تشکلهای مردم نهاد

* مدیران ادارات و سازمانها

* سایر

تندیس و لوح سپاس همایش

تندیس ملی مفاخر اقتصاد مقاومتی

تندیس ملی مفاخر اقتصاد مقاومتی در عرصه های تولید ، دانش بنیان و اشتغال زایی ، به یکصد تن از مدیران تلاشگر و پویای فعال در کشور اهدا خواهد شد که پس از فراخوان و حضور بسیاری از صنایع ، فناوران ، شرکتهای دانش بنیان و بنگاههای تولیدی ، خدماتی ، اقتصادی و تجاری خصوصی و دولتی ، بر اساس چک لیست ممیزی و ارزیابی از پیش تدوین شده توسط هیات داوران و شورای ارزیابی همایش ، در دو مرحله بصورت ناشناس ارزیابی شده اند و با عنایت به اثرات ارزش آفرین و الگوسازی الگوهای موفقیت واحدهای مذکور در سطح کشور، تندیس ملی مفاخر اقتصاد مقاومتی همراه با نشان افتخار و لوح سپاس  با پشتوانه ا ی از ارزشهای افزوده (مندرج در ذیل در بخش شورای تندیس ) طی مراسمی با شکوه همراه با حضور رسانه های ملی و پایگاه های اطلاع رسانی و اخبار با حضور مسئولین بلند پایه و مدیران ارشد ملی تقدیم حضور مدیران واحدهای مذکور خواهد شد.

 

تندیس استانی مفاخر اقتصاد مقاومتی

همزمان با ارزیابی واحدهای متقاضی دریافت تندیس درسطح ملی ، به ده واحد برتر استان که امتیاز بیشتری در فرایند ارزیابی نسبت به دیگر واحدهای ثبت نام شده در آن استان کسب نموده اند تندیس استانی مفاخر اقتصاد مقاومتی اهدا خواهد شد که ضمن دعوت از برترینهای هر استان جهت حضور در همایش ملی به عنوان میهمانهای ویژه ، طی برنامه ریزی و زمانبندی مدونی ، در بازه سه ماهه پس از برگزاری همایش ملی ، در هر استان طی مراسمی با حضور مدیران استانی تقدیم حائزین دریافت تندیس استانی خواهد شد.

شورای تندیس

به منظور ارزش گذاری بر شان و منزلت جایگاه مفاخر اقتصاد مقاومتی ، شورایی تحت عنوان شورای تندیس با حضور نمایندگان و کارشناسان سازمانها و وزارتخانه های مرتبط تشکیل شده است تا با هدایت ظرفیت و خدمات موجود در سازمان متبوع و هم افزایی و تجمیع کل ظرفیتهای سازمانها و وزارتخانه های مرتبط جهت ایجاد ارزش افزوده بر تندیس مفاخر اقتصاد مقاومتی و پذیرش سازمانهای مختلف به عنوان برترینهای تولید، اشتغال و دانش بنیان بر غنای اعتباری و علمی و فناوری این مهم بیفزایند.

یادآوری : حداکثر در روز برگزاری مراسم ، بر اساس نشستها و جلسات فی مابین نمایندگان و کارشناسان مذکور ، لیستی از اعتبارات و ارزشهای دریافت کنندگان تندیس به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

 

امتیازات و خدمات قابل ارائه به دریافت کنندگان تندیس ملی مفاخر اقتصاد مقاومتی در عرصه تولید ، دانش بنیان و اشتغال

* اهداء نشان و تندیس نفیس مفاخر اقتصاد مقاومتی  در روز همایش با حضور مسئولین بلند پایه همراه با انعکاس رسانه ای

* درج لوگوی دریافت کنــندگان تندیس در ویژه مفاخر اقتصاد مقاومتی در سامانه سلسله رویدادهای اقتصاد مقاومتی

* درج تیزر تبلیغاتی مفاخر اقتصاد مقاومتی در لوح فشرده همایش و فضاهای مجازی مرتبط

* ساخت تیزر معرفی واحد دریافت کننده تندیس و پخش تیزر مذکور در زمان اهدای تندیس

* اختصاص دو صفحه طلایی در دانشنامه اقتصاد مقاومتی به هر یک از دریافت کنندگان تندیس

* حضور مدیرعامل واحد دریافت کننده تندیس در ویژه برنامه مفاخر اقتصاد مقاومتی یکی از شبکه های تلویزیونی

* حضور و مصاحبه با واحد دریافت کننده تندیس بصورت اختصاصی در استودیوی رسانه همایش و انتشار در فضای مجازی و …

* مصاحبه رسمی با مدیرعامل واحد دریافت کننده تندیس در یکی از روزنامه های رسمی جمهوری اسلامی با ذکر نشان دریافتی

* نصب استند با چاپ  بنر اختصاصی با درج  لوگو و نام واحد دریافت کننده تندیس در مسیر تشریفات همایش

* درج لوگوی واحدهای دریافت کننده تندیس روی بنر پشت سن همایش

* درج لوگوی واحدهای دریافت کننده تندیس بر روی پکیج هدایای ویژه مدعوین

* چاپ و اهدای عکس یادبود مدیرعامل در زمان دریافت تندیس از مسئولین بلند پایه و مدیران ارشد روی سن همایش

* چاپ و اهدای عکس یادبود یکصد تن از مفاخر اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولین و حامیان مفاخر اقتصاد مقاومتی

* عضویت مدیرعامل واحد دریافت کننده تندیس مفاخر اقتصاد مقاومتی در شورای راهبردی سلسله همایشهای اقتصاد مقاومتی

* گردآوری عارضه ها و چالشهای مسیر توسعه و تقاضاهای واحدهای دریافت کننده تندیس در مسیر بهینه سازی ارائه خدمات و محصولات و تدوین بصورت صحیفه ای مناسب جهت ارائه به مسئولین و مدیران مرتبط با موضوعات جهت اخذ مشاوره راهکار و حمایت های لازم

* درج امضای واحدهای دریافت کننده تندیس و اعضای شورای سیاستگزاری و … ذیل بیانیه پایانی همایش

 

یادآوری : به منظور بهره گیری از ظرفیت گروهی و عدم هزینه کرد منابع مالی مورد نیاز از بودجه ی ملی ، هزینه ها ی برگزاری همایش  و تشریفات جانبی با توصیفات مندرج در فوق ، بصورت مشارکتی از حائزین شرایط دریافت تندیس و حامیان همایش دریافت خواهد شد.

 

امتیازات و ارزشهای افزوده شده بر تندیس مفاخر اقتصاد مقاومتی بر اساس هم افزایی شورای تندیس

همانطور که در بخش توضیحات شورای تندیس ذکر شده است ، بر اساس نشستها و جلسات فی مابین نمایندگان و کارشناسان سازمانهای حاضر در شورای تندیس و پیرو تلاشها و پیگیری های دبیرخانه همایش و اعضای شورای سیاستگزاری جهت بهره گیری از ظرفیتهای حامیان معنوی و اسپانسرهای رویداد ، لیستی از اعتبارات و ارزشهای دریافت کنندگان تندیس حد اکثر در روز برگزاری همایش به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

همراهان ما