دبیرخانه همایش

محمد رضا یزدیان

مشاور مدیر عامل – مدیر زنجیره تامین مبین پردیسان مدیر عامل عصر ارتباطات مبین مهندس مکانیک – حرارت و سیالات

رفتن به اتاق