اصتناد مسیر خوب و هدف گذاری دقیقی را انجام داده است

هدف گذاری خوب و دقیقی صورت گرفته که انشالله امیدواریم با هم افزایی مسئولین رده های دولتی و مدیران بخش خصوصی به نتیجه خوبی برسیم.

کار گروهی یکی از مزیت های مجمع عالی اصتناد است

کار گروهی یکی از مزیت های مجمع عالی اصتناد است که به خوبی به آن توجه شده است. در مجمع عالی اصتناد پایه کار گروهی را به ما یاد می دهد که اهداف بر اساس توانایی ها ترسیم شود.

اصتناد راه حلی برای رفع مشکلات بین بخش خصوصی و دولتی است

بسیاری از کشورها معضل مشکلات در بخش خصوصی و دولتی را حل کرده اند و ما خوشحالیم که این خلا توسط اصتناد در حال رفع شدن است.

صنعت آلورئه ورا با حمایت مجموعه اصتناد می تواند یکی از شاخصه های اقتصادی کشور و جهان باشد

صنعت آلورئه ورا در خصوص مجموعه اصتناد می تواند یکی از شاخصه های اقتصادی کشور و جهان باشد چرا که آلورئه ورا یکی از منابع مهم در توسعه اقتصاد کشور است.

مدیران باید با فرهنگ دانش بنیان آشنا و آموزش ببینند

اعتقاد ما بر این است ابتدا افراد و مدیران باید با فرهنگ دانش بنیان آشنا و آموزش ببینند و یک مدیر توانمند بایستی مشاوره‌های لازم را در مسیر دانش بنیان شدن ببینند.

فنداسیون هر حکومتی نیازمند یک ایدوئولوژی درست است

بحران ها نیازمند اصلاح ساختارهای جهانی است که نیازمند به ایدوئولوژی مردم پسند است و فنداسیون هر حکومتی نیازمند یک ایدوئولوژی درست است

رمزارزها نیازمند زیرساخت‌های حقوقی و اداری هستند/ آموزش مسائل حقوقی کسب و کارها امری ضروری است

قوانین جامع، قطعی، پویا در حوزه رمز ارزها نداریم تقریبا بخشی از این کسب و کارها با نگرانی و حتی زیرزمینی فعالیت می‌کنند در حالی که اگر برای این حوزه زیرساخت‌های حقوقی و اداری را ایجاد کنیم شاهد ارزش آفرینی برای کشور هستیم.

نگاه ویژه مجمع عالی اصتناد در روستاها می تواند زمینه ساز اشتغال زایی و تولید شود

مجمع عالی تعامل و هم افزایی اصتناد که مخفف اقتصاد، صنعت، تجارت، نوآوری، اشتغال و دانش است از جمله مجموعه های خوب کشور است و اگر نگاه ویژه ای به بخش روستاها داشته باشد مسیری برای اشتغال زایی و تولید و هم افزایی در بخش روستاها است.

با نگاه کارآفرینی در عرصه فرش های دست باف صوف مرصع ورود پیدا کرده ایم

در این مجموعه افراد مختلفی مشغول به کار هستند که این نشان دهنده کارآفرینی بودن مجموعه در تمامی مراحل به طور مستقیم و غیرمستقیم است و درپایان تاکید می کنم ما فروشنده هنر ایرانی هستیم.

حلقه مفقوده صنعت و توان علمی جامعه را با اصتناد می تواند برقرار کرد

با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل بزرگی که در کشور وجود دارد به خصوص در بخش دانش استفاده آنچنانی نشده است که می بایست از این ظرفیت استفاده بهینه و تولید را افزایش دهیم.