اهداف و مقاصد آرمانی

اهداف عالیه و مقاصد آرمانی

نخستین همایش ملی از سلسله رویدادهای  تجلیل از مفاخر اقتصاد مقاومتی با عنوان همایش تجلیل از مفاخر ملی تولید ، دانش بنیان و اشتغال، در نیمه دوم سال 1401 خورشیدی در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ماموریت پیگیری و پیاده سازی منویات مقام معظم رهبری در اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب با هدف عالی الگوسازی و تجلیل از مفاخر، پیشکسوتان و برترینهای صنایع، فناوری ها و نوآوری ها و همچنین با هدف به هم رسانی بازوهای اصلی فرایند تجاری سازی نوآوری ها و توسعه فناوری ها در عرصه داخلی و بین المللی برگزار می گردد.

بخشی از اهداف عالیه این رویداد از منشور سازمانی و چشم انداز بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین و تعداد دوازده سازمان خصوصی و نیمه دولتی مستقل در زیرمجموعه خود به عنوان بازوهای اصلی اجرایی سازی اهداف ، در راستای کشف استعدادها، هدایت نخبگان ، متخصصین و نوآوران در مسیر ارائه راهکارهای به هم رسانی هدفمند عرضه و تقاضا برگرفته شده است.

چشم انداز

برگزاری رویدادها ، تنها به عنوان انجام عملکردی نمادین به نشانه ی فعالیت پوسته ای یک یا چند سازمان چندان مطلوب نیست، رویدادها تنها زمانی ارزشمند و مثمر ثمر خواهند بود که با اهدافی کلان و چشم اندازی شفاف با کوله باری از دستاوردهای اثرگذار در جامعه مخاطب و رونمایی از دستاوردها و معرفی فرصتهایی جدید حاصل تلاش شبانه روزی مدیران و همکاران سازمانها برگزار گردد بنابر همین اساس سهم عمده ای از محورهای عملیاتی این رویداد نیز مبتنی بر اهداف عالیه ارزشمند ذیل و برآورد حصول به مقصدی آرمانی که در چشم انداز خود به تصویر کشیده و به معرصه ی اجرا در خواهد آمد:

اهم اهداف اجرایی

* اجرای فرمان ارزشمند مقام معظم رهبری در عرصه حمایت از تولید داخل و توجه بیشتر بر فعالیتهای دانش بنیان و اشتغال آفرین 

* تمرکز ویژه بر پنج خوشه  مورد تاکید معظم له شامل : (1) خوشه مسکن ، شهرسازی و راه سـازی (2) خوشه دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا (3) خوشه لوازم خانـگی و صنـــایع دستی

(4) خوشه کشاورزی و دامداری و صنایع مرتبط   (5) خوشه خودرو، حمل و نقل و صنایع مرتبط

* همنشینی مسئولین بلندپایه ملی و مدیران ارشد دولتی با مفاخر تولید و اشتغال فعال در بخش خصوصی

* ترسیم نقشه ی راهی مدون جهت حرکت در مسیر اهداف عالیه اقتصاد مقاومتی

* بررسی حمایتهای مورد نیاز بنگاههای اقتصادی و مطالعه موانع پیش رو به منظور برداشتن گامی ارزشمند در سند گام دوم انقلاب

* بررسی فرایندهای اثر گذار در اقتصاد ملی و ایجاد بستر نوآورانه جمع آوری و تحلیل اطلاعات میدانی مبتنی بر فناوری ارتباطات و آی تی

* تجلیل ، تقدیر و معرفی شرکتهای دانش بنیان و مدیران برجسته و مفاخر تولید و اشتغال در ابعاد ملی و استانی

* مطالعه ، تحقیق ، پژوهش و دستیابی به راهکارهای عملگرایی جهت کارآفرینی و اشتغال زایی بر پایه تولید ملی

* استفاده از خرد جمعی مفاخر مدیریت کشور جهت بهره مندی کسب و کارهای نوپا و فناور در مسیر موفقیت

* ایجاد بستر هم اندیشی و هم افزایی میان دستگاههای دولتی فعال در عرصه بهبود اقتصاد با رسانه های ملی و منطقه ای

* کشف فرصتهای سرمایه گذاری و ایجاد فضای هم افزایی جهت ایجاد صندوقهای نقدی و غیرنقدی

* حمایت از فناوری ها و تشویق نوآوران به ارائه ایده های هدفمند و ایجاد بستر مناسب جهت توسعه کارگروههای اقتصاد مقاومتی

* دستیابی به راهکارهای عملیاتی و اجرایی افزایش تولید ملی و اشتغال جوانان

* معرفی دستاوردها و محصولات برجسته ی تولید داخل و رونمایی از فناوری ها ، نوآوری ها و اختراعات ارزشمند ملی

* تجمیع و تحلیل نیازها و ملزومات بنیادین بهبود و توسعه صنایع و خدمات و ایجاد بستر یکپارچه ی پیگیری از مدیران دولتی