پیشبرد ساخت مسکن با همکاری مدیران و بخش های مر بوطه قابل اجرایی شدن است

پیشبرد ساخت مسکن با همکاری مدیران و بخش های مر بوطه قابل اجرایی شدن است
مهندس عباس خسروی انبوه ساز صنعت ساختمان:
پیشبرد ساخت مسکن و پایین آوردن قیمت مسکن با همکاری مدیران و مسئولین صنعت ساختمان امکان پذیر است

مهندس عباس خسروی در گفت وگو با خبرنگار اصتناد آنلاین گفت: مجمع عالی اصتناد کار بسیار مهمی را انجام داده است به این,خاطر که مدیران دولتی و غیردولتی و انبوه سازان تجمیع شده اند به این شرط که مدیران دولتی و غیر دولتی پای کار باشند و مشکلات ساختمان را به همراه سازندگان برطرف نمایند.

وی ادامه داد: برگزاری چنین همایشی بسیار حائز اهمیت است و این باعث می شود به طور مستقیم مشکلات با مدیران مسائل  برطرف شود.

خسروی  تصریح کرد: پیشبرد ساخت مسکن و پایین آوردن قیمت مسکن با همکاری مدیران و مسئولین صنعت ساختمان امکان پذیر است.

این انبوه ساز افزود: اگر مدیران بخواهند و قیمت زمین را از ساخت حذف کنند ,مسکن را با قیمت پایین تر می توان در اختیار جوانان قرار داد.