همسویی اقتصاد با ورزش با استفاده از ورزشکاران نخبه گمنام بسیار حائز اهمیت است

همسویی اقتصاد با ورزش با استفاده از ورزشکاران نخبه گمنام بسیار حائز اهمیت است
ریاست سازمان ورزش قرارگاه جهادی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی:
همسویی اقتصاد با ورزش اگر با همراهی نخبگان به خصوص نخبگان گمنام باشد بسیار در این روند موثر است. کشور ما به عنوان جهان اسلام شناخته می شود و جهان اسلام این را می خواهد که اقتصاد را با ورزش با استفاده از جذب نخبگان و نوابغ ورزشی,اجتماعی و فرهنگی تجمیع دهد.

دکتر حمید قلی زاده به فعالیت های قرارگاه اشاره کرد و گفت: این قرارگاه در بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی، ورزشی و سایر حوزه ها توسط دکتر آیت الله میرشفیعی راه اندازی شده است و اینجانب به عنوان سرباز و خادم به منظور توسعه ورزش به خصوص ورزشکاران شهدا جنگ تحمیلی هشت ساله و مدافعین حرم به خصوص حاج قاسم سلیمانی در پیش گرفتیم.

ریاست کنفدراسیون و کمپانی های چند جانبه تافیسا، ایمارو اسپرت پلیس افزود: این همایش, نه تنها برای کشورمان ایران بلکه برای جهان نمونه الگوسازی است و می توان با نقش ورزش در ورود به این همایش به اهداف های ورزشی و سایر حوزه ها در مسیر دانش بنیان و بومی سازی در کشور رسید.
دبیرکل دانشگاه جهانی ورزش, توسعه ورزش را در گرو استفاده از نخبگان گمنام ورزش دانست و اظهار داشت: می توان برای توسعه ورزش از بچه های ورزشی و نخبگان ورزش برای رسیدن به جایگاه های ورزش جهانی استفاده کرد به خصوص معرفی و ایجاد انگیزه  افراد ورزشی و فرهنگی گمنام که بسیار مهم در انگیزه جوانان است.

وی همسویی ورزش با اقتصاد را بسیار مهم برشمرد و گفت: همسویی اقتصاد با ورزش اگر با همراهی نخبگان به خصوص نخبگان گمنام باشد بسیار در این روند موثر است.کشور ما به عنوان جهان اسلام شناخته می شود و جهان اسلام این را می خواهد که اقتصاد را با ورزش با استفاده از جذب نخبگان و نوابغ ورزشی,اجتماعی و فرهنگی تجمیع دهد.

وی تصریح کرد: ورزشی ما باید کمی خصوصی تر شود و از این همه نگاه دولتی خارج شود و  با احترام به بخش دولتی چرا که بخش خصوصی دلسوز تر است و بتوانیم با این عزیزان راهکارهای درست اقتصادی را توسعه دهیم و با جرات میگویم با ورزش می توانیم اقتصاد خاورمیانه را داشته باشیم به این شرط که از نوابغ علمی و ورزشی و سایر حوزه ها استفاده کنند.