نگاه ویژه مجمع عالی اصتناد در روستاها می تواند زمینه ساز اشتغال زایی و تولید شود

نگاه ویژه مجمع عالی اصتناد در روستاها می تواند زمینه ساز اشتغال زایی و تولید شود
دبیر شورای اسلامی دهستان اخترآباد، روستای ورآباد گفت:
مجمع عالی تعامل و هم افزایی اصتناد که مخفف اقتصاد، صنعت، تجارت، نوآوری، اشتغال و دانش است از جمله مجموعه های خوب کشور است و اگر نگاه ویژه ای به بخش روستاها داشته باشد مسیری برای اشتغال زایی و تولید و هم افزایی در بخش روستاها است.

اصغر نوردار دبیر شورای اسلامی دهستان اختر آباد، روستای ورآباد در ابتدای گفت وگوی خود با خبرنگار اصتناد آنلاین به مشکلات روستای ورآباد اشاره کرد و گفت: در روستا مشکلات عدیده بر سر راه است از جمله این مشکلات وضعیت چاه ها و مشکل زمین صد هکتاری است که در این  زمینه با استانداری مساعدت کرده اما منابع طبیعی شهرستان ملارد در اجرای این مساعدت ها کوتاهی می کنند.

وی به مزایای رفع مشکلات اشاره کرد و گفت: اشتغال زایی, جلوگیری از مهاجرت روستاها ,افزایش اشتغال زایی در روستاها از جمله مزایای رفع این مشکلات است.

نور دار اظهار داشت: در سالیان گذشته دامداری های زیادی در روستا بوده  اما به دلیل مشکلات و سیاست های اشتباه ,دامداری ها کمتر شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار که مجمع اصتناد چقدر می تواند راهگشای امور روستاها باشد به ما گفت: مجمع عالی تعامل و هم افزایی اصتناد که مخفف اقتصاد,صنعت,تجارت, نوآوری,اشتغال و دانش است از جمله مجموعه های خوب کشور است که می تواند مسیری برای اشتغال زایی و تولید و هم افزایی در این بخش روستاها باشد