نخستین همایش سالانه تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

نخستین همایش سالانه تجلیل از مفاخر ملی اصتناد
نخستین همایش سالانه تجلیل از مفاخر ملی اصتناد
نخستین همایش سالانه تجلیل از مفاخر ملی کشور بر اساس مصوبات و صورتجلسات اعضای مجمع عالی اصتناد در اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.

فرنام لرستانی, دبیر اجرایی مجمع عالی اصتناد و دبیرکل سلسله همایش های پیش رو  به خبرنگار ما گفت: اهداف عالیه و کلان این همایش مبتنی بر مجموعه ای به نام مجمع عالی اصتناد است که در توصیف عنوان  ‌مجمع تعامل و هم افزایی از  فعالان حوزه های اقتصادصنعت ،تجارت، نوآوری  و اشتغال دانش محور بنا شده که متشکل از مسئولین، مدیران ، فعالان حوزه های مربوطه است که همایش  به عنوان رونمایی یکی از  دستآوری مجمع قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مخاطبین این همایش در سه حوزه می باشند, در بخش اول مسئولین و کسانی عنوان متولیان و میزبانان این رویداد هستند و بخش دوم مدیران و کارشناس ارشد حوزه هایی که بیان شد که به منظور تقید و ایجاد پلت فرم ثابت  و مستقل اما هم افزا بین حوزه های اقتصاد,صنعت و تجارت و در پایان صنایع و فعالان  این حوزه ها که با شیوه و رویکرد جدید در حال ارزیابی ، انتخاب و الگو سازی و حمایت از آن ها هستیم.

لرستانی گفت: دستآورد این رویداد بر خلاف برخی  رویدادها که تک محور بوده , یعنی یک هدف را دنبال می کرده است دیگر اینگونه نیست

این مقام مسئول افزود:  این همایش در بخش اول نیازمند یک تعامل  بین سازمان ها به دلیل  تغییر  کسب وکارهای در کشور  است چرا که کسب و کارها و صنایع  جدیدی در پوشش  یک سازمان  و وزارت خانه قابلیت پیاده سازی ندارند و در بخش دوم مدل ارزیابی و الگوسازی بخش خصوصی و دولتی است که تحت  نظارت و مدیریت یک  سازمان  یا مرجع  امکان پذیر نیست  به طور مثال  یک  صنعت به عنوان یک چهره ملی انتخاب میکنید ویا برعکس  نقاط ضعف و قوت شو را ببینید لازم اولیه اش  این است وزارت صمت ،کار ،اقتصاد دانش های  مربوط به  آن برای  کشف  و شناسایی نقاط  قوت  یا ضعف شون بداند و بشناسد.

وی به منویات مقام معظم رهبری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: طبق رهنمودهای مقام معظم  رهبری که امسال سال تولید دانش بنیان  و اشتغال است خداروشکر  که این ‌مسیر همسو با منویات  مقام معظم رهبری بوده است  و مطمئنا سازمان ها و تشکل های مختلف در این حوزه  طی راهبری که قبل اتفاق افتاده بیشتر پایه کار هستند.

وی در پایان گفت: همایش به عنوان  آیین رونمایی از  مجمعی است که گفته شد و امیدوارم مجمع عالی تعامل و هم افزایی اصتناد بتواند تمامی مقاصد آرمانی و اهداف عالیه که جهت این منظور در نظر گرفته شده را جهت توسعه و تحول اقتصادی ملی جامعه عمل بپوشاند.