مهندس علی جنگی

مسئول کارگروه جذب و ساماندهی صنایع در همایش اصتناد و عضو شورای متخصصین

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

مدیر کارخانه
صنایع لاستیک توس ، پارت سازان ، کالا کودک ، فیلتر توس ، بستنی نعمت

مشاور
مپنا ، صنایع لبنی خراسان رضوی

مهندسی صنایع

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .