مهندس صاحب حجتی

عضو هیات مدیره ، قائم‌مقام و سخنگوی سازمان اموال تملیکی کشور

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– عضو هیات مدیره و قائم‌مقام سازمان اموال تملیکی کشور

– سخنگوی سازمان اموال تملیکی کشور

– مدیران ارشد وزارت تعاون و ورزش و جوانان در دولت نهم و دهم

– مدیرکل امور استان‌ های وزارت ورزش و جوانان دولت دهم

– مدیر کل حوزه وزارتی وزیر تعاون

– مشاور و بازرس ویژه وزیر تعاون

– مشاور وزیر و مدیر کل امور استانهای وزارت تعاون

– مدیر کل امور استانهای وزارت ورزش و جوانان

– دبیر جامعه اسالمی مهندسین استان گلستان

– عضو شورای مرکزی جامعه اسالمی مهندسین کشور

– قائم مقام جبهه پیروان خط امام و رهبری استان گلستان

«+++++++++++++++++»

– کارشناس ارشد مدیریت

– نویسنده کتاب نگرشی بر آزادی در اسالم

– نویسنده کتاب والیت فقیه چرا

– نویسنده کتاب مقدمه ای بر انتخابات نهم ریاست جمهوری

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .