پیام دکتر مهدی رمضانی

مهدی رمضانی

مدیر رفاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

با سلام
با توجه به جلسه امروز در خصوص شرکت و مجمع دانش بنیان و اشتغال آفرین در برنامه های عملیاتی توسعه فرهنگ و روحیه امیدواری صورت پذیرد و امید است در راهکارهای و پلتفرم جدید میتوان نقش موثری در این راستا داشته باشید.
با آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون