ممیزی و ارزیابی متقاضیان

هیات داوران و شورای ارزیابی

به منظور بررسی سطح کیفیت، میزان تولیدات، نحوه عملکرد، میزان کارآفرینی، میزان گسترش بازار، میزان رضایتمندی مشتریان و سازمانهای متولی، میزان بهره مندی از نوآوری و فناوری، میزان اثرگذاری بر خودکفایی ملی و .. 21 تن از نمایندگان و کارشناسان ارشد وزارتخانه ها و ارادات کل با همراهی جمعی از متخصصین حوزه های مرتبط، اقدام به بررسی و کارشناسی چک لیست ارزیابی واحدها نموده و مجموعا از سراسر کشور، تعداد 100 نفر از برترین مفاخر تولید ، دانش بنیان ،و اشتغال را جهت دریافت تندیس فاخر همایش انتخاب می نمایند.

تذکر :به دلیل محرمانگی روند داوری مشخصات اعضای شورای ارزیابی و هیات داوری تا روز همایش معرفی و رونمایی نخواهد شد.

شورای تندیس و مدال افتخار :

به منظور ارزش گذاری بر شان و منزلت جایگاه مفاخر اقتصاد مقاومتی ، شورایی تحت عنوان شورای تندیس و مدال افتخار با حضور نمایندگان و کارشناسان بسیاری از نهادها ، سازمانها و وزارتخانه های کشور در دولت کار و کرامت تشکیل و با پیوستن هر یک از ارگانهای جدید، در مسیر توسعه و تقویت اعضاء می باشد تا با هدایت ظرفیت و خدمات موجود و هم افزایی و تجمیع کل ظرفیتهای سازمانها و وزارتخانه های مرتبط با دانش ، صنعت ، مدیریت، فناوری و اشتغال جهت اعتبار بخشی و ایجاد ارزش افزوده بر تندیس و لوح افتخار مفاخر اقتصاد مقاومتی فعالیت نموده و در راستای پذیرش و بهره گیری از الگوی ارزیابی واحدها، نظر جامعه مخاطب و سازمانهای مختلف را با حذف واژه تندیس فروشی و جایگزینی اعتماد ملی نسبت به دارندگان تندیس مفاخر ملی و مدال افتخار متحول سازند.

شرایط و قواعد احراز جایگاه دریافت تندیس

* تکمیل مدارک :

متقاضیان ارزیابی و دریافت تندیس، از طریق فرم آنلاین مشخصات و اسناد لازم به ارزیابی خود را تکمیل نموده که به همراه پرداخت کل هزینه های ارزیابی و داوری به مبلغ 193 هزارتومان به حساب دبیرخانه همایش، بصورت مکانیزه ثبت نام خواهند شد.

* محرمانگی ارزیابی :

پس از مطالعه و اعلام نظرات ممیزین و داوران کمیته ارزیابی، نتیجه فرایند ارزیابی، چه درصـــورت  عدم احراز شرایط دریافت تنــدیس همایش و چه احـــراز هر یک از جایگاه هــای  ملی و استانی فقط صرفاً به خود واحد متقاضی اعلام می گردد. بدیهی است لیست ثبت نام کنندگان در مرحله نخست نیز قابل انتشار نخواهد بود.

* اعلام حضور قطعی :

در صورت کسب جایگاه دریافت تندیس مفاخر تولید، دانش بنیان و اشتغال، واحد حائـــز شرایط ، جهت تامین مشارکت در برگزاری همایش، هزینه تبلیغات و اطلاع رسانی، مشارکت در تهیه هزینه های دبیرخانه ای و اجرایی همـایش و … طی تکمیل فرم مشارکت در همایش مبلغ مصوب را پرداخت خواهند نمود

*انعکاس ارزیابی موفق : 

پس از واریز یکی از وجوه فوق و ارسال فرم تکمیل شده پیوست  به دبیرخانه رویداد ، نتایج ارزیابی ، رسماً در سایت رویداد و روزنامه های رسمی پشتیبان رویداد اعلام خواهد شد.

*مراسم اهدای تندیس : 

تندیس مفاخر رونق تولید در هفته های آغازین نیمه دوم سال 1401 در مرکز همایشهای صدا و سیما در بخشی از همایش، با حضور مسئولین بلند پایه کشور و دانشمندان مطرح ملی و بین المللی و … طی مراسم ویژه ای تقدیم حائزین شرایط خواهد شد.

*یادآوری مهم:

* تنها در صورت عدم احراز جایگاه مفاخر اقتصاد مقاومتی و عدم تمایل متقاضیان نسبت به عضویت در اتاقهای فکر و تخصص بنیان فناوران و ایده پردازان ، هزینه ارزیابی مسترد خواهد شد.

* دبیرخانه همایش ، علاوه بر اهداء تندیس مفاخر اقتصاد مقاومتی ، تعدادی از خدمات متنو ع  از محل هزینه  مشارکت، جهت تبلیغ و تشویق به  دریافت کنندگان تندیس ارائه خواهد نمود.

* متقاضیان می توانند جهت دریافت خدمات ویژه و متمایز تشریفات ، برندینگ و اطلاع رسانی و… طی تکمیل فرم  تقاضای خدمات  وی آی پی درخواست خود رابه دبیرخانه ارسال نمایند.

دسته بندی صنایع و فناوری ها در همایش

رده های مبتنی بر علم و دانش :

* پزشکی (دندان پزشکی-تجهیزات پزشکی-دامپزشکی-علوم دارویی)

* کامپیوتر و فناوری اطلاعات

* برق (مخابرات-الکترونیک-کنترل-قدرت)

* مهندسی شیمی (نفت- فرایند های گاز – پلیمر- پتروشیمی)

* علـــوم پایه (شیمی ، فیزیــــک،نانو و…)

* عمران و معــــــماری

* مهندسی مواد و متالوژی

* مکانیک و مکاترونیک و هوافضا

* کشاورزی (تمام رشته ها)

* سایر

 رده های مبتنی بر بنگاه های اقتصادی فناور :

* صنایع تولیدی

* اصناف

* واحدهای دانش بنیان

* استارتاپها

* مخترعین و نوآوران

* طراحان صنعتی

* ارائه کنندگان خدمات

* سازمانها و تشکلهای مردم نهاد

* مدیران ادارات و سازمانها

* سایر