محمد جواهری

مشاور معاون سازمان برنامه و بودجه کشور

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان استان اصفهان

مشاور معاون سازمان برنامه و بودجه کشور

سرپرست هیات فوتبال استان کرمان
مدیرعامل باشگاه گل‌گهر سیرجان
«+++++++++++++++++»

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .