محمدحسین علی مددی

عضو شورای راهبردی

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال / دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب / دانشگاه تهران

+++++++++++++++++++++++++

کارشناسی مهندسی صنایع ( برنامه ریزی و مدیریت )

ارشد مدیریت دولتی (مدیریت سازمانی )

دکتری مهندس صنایع مدیریت دولتی ( برنامه ریزی و مدیریت تولید)

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .