فنداسیون هر حکومتی نیازمند یک ایدوئولوژی درست است

فنداسیون هر حکومتی نیازمند یک ایدوئولوژی درست است
مدیریت موسسه اصلاحات اسلامی گفت:
بحران ها نیازمند اصلاح ساختارهای جهانی است که نیازمند به ایدوئولوژی مردم پسند است و فنداسیون هر حکومتی نیازمند یک ایدوئولوژی درست است

مهندس پیمان مریخ بیات، مستند ساز در گفت وگو با خبرنگار اصتناد آنلاین گفت: موسسه اصلاحات اسلامی یک موسسه فرهنگی است که حدود 20 سال پیش تاسیس شده است و اقدامات ما ساخت مستندهایی است که مبتنی بر تحقیقات  و بر اساس نیاز جامعه که باعث تحول بر ساختارهایی می‌شود که قبل تر نقص وجود داشته است.
وی ادامه داد: استفاده از صاحب نظران و متخصصین از جمله اقدامات ما برای ساخت مستند است
بیات افزود: در حال حاضر مونتسکیو دوم را در دستور ساخت داریم. مونتسکیو یک حقوقدان فرانسوی است که بر اساس نظر این حقوقدان ساختار جهان شکل گرفته است و در حال استفاده شدن از این نظریه است. ما در این فیلم، نظریه را به چالش می‌کشانیم و نقص‌هایی دارد که نیازمند اصلاح است
این مستند ساز بیان کرد:  نظریه مونتسکیو در بسیاری از کشورها استفاده شده است و به اعتقاد من تا حدودی در نقش ملت‌ها و ارتقای آن‌ها تاثیر گذار بوده اما مکمل و کامل نبوده است. در واقع درست است که این نظریه باعث شده  حکومت‌های دیکتاتوری یا خودکامه تضعیف شوند اما اختلافات در جهان بیشتر شده است از جمله خود کشور فرانسه که زادگاه این نظریه پرداز است.
وی به ساختار کشور انگلیس و قدرت جهانی اشاره کرد و گفت: ما وقتی ساختارهای حکومتی دنیا را بررسی کردیم بر خلاف آن چیزی که مردم ما متصور می‌کنند آمریکا ابرقدرت دنیا است اینگونه نیست بلکه کشور انگلیس مدبرانه قدرت دنیا است و ملکه و پادشاه انگلیس به هیچ وجه تشریفاتی نیست و خیلی از سیاست‌ها را پشت پرده حمایت می‌کند.
مدیر موسسه اصلاحات اسلامی خاطرنشان کرد: اتفاقی افتاده و معاملات جهان به هم ریخته است. جهانی شدن در خلاصه کلام تبدیل شدن به دهکده کوچک است که کوچک ترین اتفاق در کشور خاصی می‌تواند در دورافتاده ترین کشور هم تاثیر بگذارد. در واقع بحرانی مثل کرونا در سراسر جهان تاثیر گذار بود.

مریخ بیات ایدوئولوژی مردم پسند و درست را مهم و راهگشای بحران دانست و گفت: بحران ها نیازمند اصلاح ساختارهای جهانی است که نیازمند به ایدوئولوژی مردم پسند است و فنداسیون هر حکومتی نیازمند یک ایدوئولوژی درست است. در واقع ایدوئولوژی مردم پسند کمتر دیده می‌شود و در بخش اسلامی هم ما نتوانستیم با حل اختلافات بین مسلمین به این نوع ایدوئولوژی درست دست پیدا کنیم.