فارغ التحصیل و خروجی های سلسله نشست های ما ضعیف است

فارغ التحصیل و خروجی های سلسله نشست های ما ضعیف است
پریا جاویدان:
بازار اشتغال هر دولتی می تواند دستاورد و در حقیقت سربلندی آن دولت را به ارمغان بیاورد.

پریا جاویدان، یکی از مدیران منابع انسانی در گفت و گو با خبرنگار اصتناد آنلاین گفت: من به عنوان فردی که دید منابع انسانی به مسائل دارد رونق اقتصادی را هیچ وقت گام اول یا حتی آخر نمی بینم بلکه یکی از گام های مهم هر همایش است و آنچه که دغدغه فکری من است اینطور بیان می کنم که ما در دهکده جهانی زندگی می کنیم و ارتباطات قدرت و علم است و اگر ارتباطات را هوشمندانه بچینیم و ابهام را که آفت ارتباطات است را برطرف نماییم می توانیم پتانسیل جامعه را با شفافیت و فرآیند محور بودن ارتقا دهیم

اشتغال محوری در این سلسله نشست ها چقدر موثر است

جنس بازار کار بسیار مهم است. بازار کار به شدت زنده، فعال و حساس است. مردم، ارتباطات، پچ پچ های بازار و هدایت آن بسیار مهم است. بازار اشتغال هر دولتی می تواند دستاورد و در حقیقت سربلندی آن دولت را به ارمغان بیاورد.

شرکت های خصوصی چگونه می توانند ایجاد شفافیت کنند

زنجیره ارتباطی باید بین شرکت ها تداوم بیشتری داشته باشد اما شرکت ها به صورت جنس گیری عمل می کنند حتی در بین بدنه دولت ارتباط و شفافیت لازم بین بدنه ها کمتر است و این ناشی از این است افرادی که متخصص هستند دیدگاه های خود را بیان نمی کنند و صاحب نظران  در این دیدگاه ها غایب هستند و غالبا ما فرآیند حل مشکل داریم و کمتر پیش بینی مشکل می کنیم.

یکی از مزایای سلسله همایش ها این است که فارغ التحصیل ندارد یعنی در واقع  خروجی خوبی نداریم.