پیام دکتر عباداله محمدولی

عباداله محمدولی

دبیر اتحادیه طلا و جواهر تهران

به نام خدا
با سلام
در مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به دعوت دوست ارجمندم وارد جمعی از مهندسین جوان و آقای دکتر لرستانی که در ابتدا مقدمه ای را پیرامون فعالیت ها و اهداف مجمع عالی تعامل و هم افزایی اصتناد رو فرمودند که از نظر من می تواند صنف طلا و جواهر کشور از این فرصت نهایت کمک را برای بروز شدن و همراه شدن با مخاطبان خود بهره بگیرد انشاالله
آرزوی موفقیت برای مجموعه را از خداوند متعال خواستارم.