ضرورت گسترش تولید با تکیه بر حوزه دانش بنیان

ضرورت گسترش تولید با تکیه بر حوزه دانش بنیان

غلامرضا منتظری  در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: یکی از رموز موفقیت هر کشوری بهره مندی از توان و ظرفیت علمی کشور در جهت صعود به بام توانایی و سربلندی است.

وی افزود: تجربه گام اول انقلاب اسلامی نشان داد اگر ما به ظرفیت های علمی نسل  جوان و نخبگان تکیه کنیم و آن را باور داشته باشیم می توانیم در بسیاری از شعائر از درخشش کم نظیری در سطح جهاني برخوردار باشیم.

منتظری خاطرنشان کرد: نمونه های کم نظیر درخشش در سطح جهانی در حوزه های مختلف هسته ای، هوافضا، نانو تکنولوژی و صنایع دفاعی قابل مشاهده است و اکنون  هم در بحث تولید واکسن شاهد آن هستیم که ایران گوی سبقت را از بسیاری کشورها‌ ربوده است.

وی عنوان کرد: سالها است که بیانات رهبر انقلاب،به عنوان یک عنصر تحول آفرین بر عنصر تولید و اقتصاد مقاومتی تکیه دارد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه نشان داده سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی با تکیه بر صنایع بزرگ که معمولا هم زمین بزرگی را به خود اختصاص می دهند و هم محیط زیست را با مخاطره مواجه می کنند چندان جز اولویت های کشور نیست.

منتظری با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه، تصریح کرد: باید تولید را با تکیه بر حوزه دانش بنیان گسترش دهیم و اسباب آن را فراهم کنیم که هم مزیت نسبی فراهم می شود و هم فرصت‌های شغلی بیشتری با وجود سرمایه کمتر ایجاد خواهد کرد، در نتیجه زودتر به نتیجه و بهره وری می رسد و می تواند در خودکفایی کشور نقش مهمی داشته باشد همچنین توانایی ایران سربلند  در بخش های اقتصادی و علمی سیر صعودی می یابد.

وی افزود: ظرفیتی که در نسل جوان و نخبگان وجود دارد و پارک های علم و فناوری که در کشور شکل گرفته نشان می دهد هرجا در حوزه دانش بنیان ورود کردیم تولیدات و محصولات بدست آمده آن از نظر ارزش متفاوت تر از گذشته بوده است.

منتظری خاطرنشان کرد: همان طور که رهبر انقلاب فرمودند امیدوارم نگاه متولیان و دست اندرکاران از مرز شعار و گرامیداشت و نکوداشت عبور کند و به حوزه عمل محدود شود.

وی عنوان کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی مردم، انتظار می رود در سال ۱۴۰۱ با بهره مندی از تولید دانش بنیان بسیاری از گره ها باز شود و محرومیتها کاهش یابد و زمینه فرصتهای شغلی به ویژه برای جوانان فراهم شود و پرچم ما می توانیم بیشتر از گذشته بر بام اندیشه ملت عزیز به اهتزاز درآید‌.